O nas

ŚWIDNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW TECHNIKI

 

Jesteśmy po to, aby:

 1. Zadbać o ogromny kapitał wiedzy i umiejętności, tym bardziej, że starzeją się i powoli odchodzą najwybitniejsi konstruktorzy, inżynierowie, piloci i zawodnicy naszego miasta.
 2. Następuje coraz szybsza wymiana zużytego parku maszynowego,
  który chcemy uchronić przed oddaniem na złom, przywrócić do stanu świetności oraz dalej użytkować.
 3. Obserwujemy degradację licznych zabytków techniki, które niszczeją, trafiają na złom lub są wyprzedawane poza Świdnik. Pragniemy
  je pozyskiwać, odnawiać, wystawiać i użytkować, w celu propagowania wiedzy i kultury technicznej.
 4. Pragniemy stworzyć przyjazne miejsce do przechowywania eksponatów
  i pracy nad nimi przed kolejnymi wystawami czy rajdami.
 5. Klub ma być również miejscem spotkań zainteresowanych osób, dogodnym środowiskiem do wymiany doświadczeń oraz uzyskania pomocy.

Członkowie klubu to miłośnicy szeroko pojętej techniki. Ze względu na specyfikę lokalnego przemysłu główne kierunki naszych zainteresowań są związane z produkcją prowadzoną na przestrzeni lat w WSK PZL Świdnik
i branżach pokrewnych. Jesteśmy pasjonatami, konstruktorami, pilotami, osobami zajmującymi się obsługą techniczną statków powietrznych oraz użytkownikami innych, leżących w obszarze zainteresowania klubu pojazdów i konstrukcji.

 

Plan działania (do otwarcia):

 1. Powołanie komitetu założycielskiego,
 2. Pozyskanie lokalu i zapewnienie jego finansowania,
 3. Określenie zasad funkcjonowania klubu,
 4. Koncepcja oraz remont wnętrza siedziby klubu,
 5. Utworzenie stanowisk pracy,
 6. Wyposażenie stanowisk pracy,
 7. Zwiezienie przyszłych eksponatów,
 8. Rozpoczęcie pracy,
 9. Oficjalne otwarcie klubu,

Plan działalności bieżącej:

 1. Dokończenie pracy nad posiadanymi eksponatami,
 2. Pozyskiwanie oraz restaurowanie kolejnych eksponatów zabytków techniki,
 3. Propagowanie wiedzy i kultury technicznej (wystawy, warsztaty, prelekcje),
 4. Okazjonalne prezentacje dorobku (wystawy, zloty, rajdy, itp.)
 5. Utworzenie ekspozycji stałej,
 6. Budowa replik i konstrukcji własnych,
 7. Wytwarzanie gadżetów promocyjnych,
 8. Świadczenie usług zewnętrznych na rzecz MOK,
 9. Nawiązanie współpracy z innymi podmiotami,
 10. Kultywowanie tradycji,
 11. Integracja środowiska.

Pierwsza prezentacja działalności klubu planowana jest na czerwiec 2014 r.

 

Sposoby osiągania celów szczegółowych:

 1. 1.     Zarzadzanie wiedzą:
 • Identyfikacja źródeł informacji (miejsca, ludzie, nośniki),
 • Zgromadzenie i bieżące uzupełnianie informacji,
 • Uporządkowanie zebranych informacji,
 • Ucyfrowienie posiadanych zasobów,
 • Udostępnienie przygotowanych informacji wraz z prośbą o ich weryfikację i nadsyłanie informacji zwrotnych,
 • Aktualizacja posiadanych informacji,
 • Organizowanie wystaw, warsztatów i prelekcji dla zainteresowanych,
 • Utworzenie ogólnodostępnej bazy wiedzy (np. w formie www),
 • Przygotowanie i druk publikacji,
 • Cotygodniowy dzień otwarty (każda środa, niebędąca dniem wolnym od pracy w godzinach 17.00 – 20.00),
 • Reprint materiałów promocyjnych (katalogi, prospekty, plakaty, ulotki, itp.) i eksploatacyjnych (instrukcje obsługi, itp.).
 1. 2.     Troska o rzemiosło:
 • Dotarcie do ludzi bezpośrednio zaangażowanych w opracowywanie i produkcję wyrobów,
 • Dokładne udokumentowanie warunków w jakich powstawały wyroby finalne (zakład, hala, maszyny, przyrządy, technologia, ludzie, proces pracy i produkcji),
 • Zebranie informacji o dalszych losach ww. i czy nadal są aktywni zawodowo, czy i w jaki sposób wykorzystywali/wykorzystują posiadaną wiedzę i umiejętności,
 • Stworzenie mapy firm (również garażowych), które powstały na bazie WSK PZL Świdnik i pokrewnych,
 • Opracowanie katalogu usług i wyrobów ww.
 1. 3.     Przygotowanie ekspozycji:
 • Identyfikacja posiadanych zasobów,
 • Wydzielenie powierzchni tzw. magazynu wyrobów gotowych, służącemu bezpiecznemu przechowywaniu odrestaurowanych eksponatów,
 • Posegregowanie posiadanych zasobów na te, które już są odbudowane oraz te, które wymagają pracy,
 • Konserwacja i przygotowanie do ekspozycji pierwszej kategorii z ww. (termin pierwszej wystawy: czerwiec 2014 r.),
 • Rozpoczęcie prac nad drugą kategorią ww.,
 • Opracowanie listy najbardziej pożądanych eksponatów, których nie posiadamy a warto,
 • Oszacowanie orientacyjnych kosztów pozyskania ww. wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania,
 • Bieżący monitoring rynku w celu pozyskania nowych eksponatów,
 • Bieżący monitoring środowiska w celu uchronienia przed zniszczeniem lub oddaniem na złom, będących w jego posiadaniu zabytków techniki,
 • Bieżące odrestaurowywanie, użytkowanie i prezentowanie zainteresowanym zdobywanych zabytków techniki,
 • W miarę możliwości utworzenie ekspozycji stałej, oddającej ducha epoki.
 1. 4.     Integracja środowiska i wzajemna pomoc:
 • Stworzenie przyjaznego miejsca pracy, pomocy i spotkań dla miłośników techniki,
 • Otwarcie przestrzeni do nieskrępowanej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi,
 • Stworzenie warunków do wzajemnej, szczególnie międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności przez doświadczonych profesjonalistów i uczących się,
 • Stworzenie warunków do praktycznej nauki rzemiosła w ramach struktury klubu,
 • Kultywowanie tradycji i pamięć o osobach zasłużonych i kolegach,
 • Współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności,
 • Stworzenie płaszczyzny dla nowych inicjatyw.

     1.5.     Budowa replik i konstrukcji własnych.

     1.6.     Działania promocyjne.

     1.7.     Świadczenie usług zewnętrznych.