sobota, 22 marzec 2014 12:41

WYSTAWA IPN

 W holu Centrum Kultury prezentowana jest wystawa udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie pn.

Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne i niezależne w „Polsce Ludowej” (1945-1990).

Przedstawia losy harcerstwa polskiego po II wojnie światowej z położeniem dużego nacisku na lata 1980 – 1989.

Wystawa będzie udostępniona do 26.03.2014.

Czytany 1674 razy