Konkursy ofert

postaw na kulturę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) realizacji zamówień publicznych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na środki czystości w 2021 r. 

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w środki czystości w 2020 r. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" 

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń do dostarczania informacji multimedialnych przez internet (transmisja wydarzeń online) oraz szkolenie z ich obsługi.

Zapytanie ofertowe na kolportaż druków bezadresowych czasopisma "miasto!"

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli.

Zamawiający oświadcza, że w udostępnionym formularzu ofertowym nastąpił błąd. Poniżej udostępniamy poprawiony formularz ofertowy.

do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf zapytanie ofertowe 760 KB 10
pdf formularz oferty 247 KB 7
pdf PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 339 KB 8