Kontakt

dane kontaktowe Centrum Kultury

Adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik

telefon: 81 468 67 80 do 82
fax: 81 468 67 83
e-mail: mok@mok.swidnik.pl
(na ten adres prosimy przesyłać oferty artystyczne)

Kasa:
telefon: 81 751 24 61, 537 687 837
email: kasa.kinolot@mok.swidnik.pl

NIP: 713-10-02-871
REGON:
430-308-268

Nr konta: PKO BP 21 1020 3176 0000 5602 0083 3350

Informacje dla uczestników zajęć:

Nr konta wyłącznie do dokonywania wpłat za przynależność do zespołów MOK:

PKO BP 85 1020 3176 0000 5502 0232 4010

W przypadku wpłat za przynależność do zespołów MOK w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika zajęć
 • nazwa grupy/zajęć, w których uczestniczy
 • miesiąc, którego wpłata dotyczy

Kontakty szczegółowe:

Aneta Komsta
Kierownik
tel. 81 468 67 80 wew. 2
kom. 509 745 004
e-mail: anetakomsta@mok.swidnik.pl
Ewa Jaśkowiak
Zastępca Kierownika
tel. 81 468 67 80 wew. 3
kom. 516 055 921
e-mail: ewajaskowiak@mok.swidnik.pl
Róża Witkowska
Animator Kultury
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: rozawitkowska@mok.swidnik.pl
Iwona Kozak
Animator Kultury
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: iwonakozak@mok.swidnik.pl
Anna Broda
Referent ds. Pozyskiwania Funduszy i Organizacji Imprez
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: annabroda@mok.swidnik.pl
Łukasz Masłowski
Animator Kultury
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: lukaszmaslowski@mok.swidnik.pl
Paulina Niezbecka
Animator Kultury
tel. 81 468 67 80 wew. 3
kom. 516 055 921
e-mail: paulinaniezbecka@mok.swidnik.pl
Łukasz Kosiński
Specjalista ds. Sprzedaży
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 720 888 944
e-mail: lukaszkosinski@mok.swidnik.pl
Magdalena Mróz
Specjalista ds. Promocji i Organizacji Widzów
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: magdalenamroz@mok.swidnik.pl
Renata Szuryga
Instruktor
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 500 348 939
e-mail: renataszuryga@mok.swidnik.pl
Andrzej Galiński
Instruktor
tel. 81 745 04 10
e-mail: agalinski@mok.swidnik.pl
Piotr Abramowicz
Akustyk
tel. 81 468 67 80
e-mail: pabramowicz@mok.swidnik.pl
Krzysztof Banderonek
Akustyk
tel. 81 468 67 80
e-mail: krzysztofbanderonek@mok.swidnik.pl
Karol Dziubak
Akustyk
tel. 81 468 67 80
e-mail: karoldziubak@mok.swidnik.pl
Kasa kina Lot (czynna od 14.00 do 20.00)
tel. 81 751 24 61

tel. 81 468 67 80 wew. 3
tel. kom. 537 687 837
e-mail: kinolot@mok.swidnik.pl
Bożena Strzyżewska
Instruktor Programowy ds. Kina
tel. 81 751 24 61
tel. 81 468 67 80
e-mail: bozenas@mok.swidnik.pl
Aneta Komsta
Kierownik
tel. 81 468 67 80 wew. 2
kom. 509 745 004
e-mail: anetakomsta@mok.swidnik.pl
Ewa Jaśkowiak
Zastępca Kierownika
tel. 81 468 67 80 wew. 4
kom. 516 055 921
e-mail: ewajaskowiak@mok.swidnik.pl
Paweł Wybraniec
Kinooperator
tel. 81 468 67 80
e-mail: pawelwybraniec@mok.swidnik.pl
Karol Dziubak
Kinooperator
tel. 81 468 67 80
e-mail:karoldziubak@mok.swidnik.pl
Artur Mazurek
Kinooperator
tel. 81 468 67 80
e-mail:arturmazurek@mok.swidnik.pl
Agnieszka Kalinowska
Kierownik
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
kom. 570 197 928
e-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl
Jan Mazur
Główny Specjalista/Redaktor naczelny "Głosu Świdnika"
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
kom. 570 197 928
e-mail: glosswidnika@poczta.e-swidnik.pl
e-mail: janmazur@mok.swidnik.pl
Jacek Gański
Specjalista/Redaktor naczelny portalu "Świdnik - wysokich lotów"
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
kom. 570 197 928
e-mail: portal@poczta.e-swidnik.pl
e-mail: jacekganski@mok.swidnik.pl
Agnieszka Wójcik
Specjalista
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
e-mail: awojcik@mok.swidnik.pl
Sławomir Socha
Specjalista
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
e-mail: ssocha@mok.swidnik.pl
Sandra Rutkowska
Referent
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
e-mail: sandrarutkowska@mok.swidnik.pl
Tomasz Filipiuk
Referent
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
e-mail: tomaszfilipiuk@mok.swidnik.pl
Agata Flisiak
Referent
tel. 81 468 74 54
tel. 81 468 67 80 wew. 8
e-mail: agataflisiak@mok.swidnik.pl
Andrzej Misiurski
tel. 81 745 04 10
kom. 603 644 806
e-mail: strefahistorii@mok.swidnik.pl
Justyna Kowalczyk
tel. 81 745 04 10
e-mail: justynakowalczyk@mok.swidnik.pl
Teresa Olchowska
Kierownik/Główny Księgowy
tel. 81 468 67 80 wew. 6
e-mail: ksiegowosc@mok.swidnik.pl
Magdalena Krusińska
Zastępca Kierownika
tel. 81 468 67 80 wew. 7
kom. 516 055 922
e-mail: mkrusinska@mok.swidnik.pl
Angelika Słotwińska
Sekretarka
tel. 81 468 67 80 wew. 1
e-mail: mok@mok.swidnik.pl
Katarzyna Bieniek
Specjalista ds. kadrowo-księgowych
tel. 81 468 67 80 wew. 7
e-mail: katarzynabieniek@mok.swidnik.pl
Rafał Langwiński
Referent ds. Administracyjnych
tel. 81 468 67 80
e-mail: rafallangwinski@mok.swidnik.pl
Robert Dorosz
Informatyk
tel. 81 468 67 80
e-mail: robertdorosz@mok.swidnik.pl
Małgorzata Szczepanik
Kasjer
tel. 81 751 24 61
e-mail: kasa.kinolot@mok.swidnik.pl
Dorota Rudnik
Kasjer
tel. 81 751 24 61
e-mail: dorotarudnik@mok.swidnik.pl
Aleksandra Pawłowicz
Kasjer
tel. 81 751 24 61
e-mail: aleksandrad@mok.swidnik.pl
Adam Żurek
Dyrektor
tel. 81 468 67 80
kom. 509 793 763
e-mail: adamzurek@mok.swidnik.pl

Napisz do nas:

(wiadomość zostanie wysłana do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku)

Imię i Nazwisko must not be empty
Please provide a valid E-mail
Wiadomość should not be empty
Wiadomosć wysłana z powodzeniem!
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu