O nas

Postaw na kulturę

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Misja

Naszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych świdniczan poprzez organizację koncertów, wystaw, spotkań z artystami, spektakli, rozbudzanie zainteresowań i aktywności twórczej mieszkańców.

Urodziny

Zostaliśmy powołani 18 lutego 1993 roku, uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XXXVIII/286/93.

Pierwsza siedziba

Początkowo ośrodek mieścił się w pomieszczeniach Kina LOT i w świdnickich szkołach, jednak w 1998 roku naszą główną siedzibą stały się pomieszczenia przy ulicy Wyszyńskiego 14.

Venus ze „Strasznego dworu”

Planowo stałą siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury miał być budynek przy ulicy Wyszyńskiego 17. Niestety, przez długie lata stał niewykończony, przez co mieszkańcy nadali mu przydomek „Straszny dwór”. Dopiero w 2006 roku, staraniami lokalnych przedsiębiorców budynek został wyremontowany i przekształcony na galerię handlową Venus, która udostępniła nam pomieszczenia na II piętrze. W latach 2010-2013 mieściła się tam Strefa Sztuki, w której odbywały się wystawy, koncerty, projekcje filmowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Było to też miejsce prób młodzieżowego Teatru Puk-Puk oraz siedziba Helicopters Brass Orchestra. We wrześniu 2013 roku Strefa Sztuki została przekształcona w Strefę Historii, miejskie muzeum upamiętniające historię Świdnika i dokonania jego mieszkańców.

Motostrefa

To najważniejsze miejsce dla pasjonatów jednośladów ze świdnickiej fabryki, które mieściło się w budynku po dawnym Gimnazjum nr 2. Uruchomiliśmy je 14 maja 2010 roku. Było to pierwsze na świecie muzeum motocykla WSK, w którym można było zobaczyć różne modele , prototypy, archiwalne zdjęcia, filmy reklamowe oraz materiały promocyjne. Trzy lata później Motostrefa weszła w skład Strefy Historii i została przeniesiona do Galerii Venus.

Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury

W lipcu 2011 roku rozpoczęliśmy rewitalizację budynku Kina LOT. Zależało nam, by zachować jego starą bryłę, która na przestrzeni lat wpisała się w architekturę miasta. Zmianie uległo wnętrze budynku, w którym powstało większe, nowoczesne kino cyfrowe. Dobudowano też nowe skrzydło, w którym znalazły się: sala kameralna, sale przeznaczone do zajęć artystycznych oraz pomieszczenia biurowe. Dwa lata później, 15 kwietnia 2013 roku dzięki środkom uzyskanym z Gminy Miejskiej Świdnik oraz Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego rozpoczęliśmy działalność jako Centrum Kultury.

Cyfryzacja Kina LOT

Dzięki wsparciu z Gminy Miejskiej Świdnik i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przystąpiliśmy do cyfryzacji Kina LOT. 7 czerwca 2013 roku zaprosiliśmy mieszkańców na pierwszy seans w nowym kinie.

Głos Świdnika

Od stycznia 2011 roku w naszych strukturach znajduje się tygodnik Głos Świdnika. Początkowo jego biura znajdowały się przy alei Lotników Polskich 1, później jednak redakcja przeniosła się do Galerii Venus. Od listopada 2015 roku redakcja gazety znajduje się w Centrum Kultury przy alei Lotników Polskich 24.

Portal Świdnik – Wysokich Lotów

W naszych strukturach znajduje się od 2010 roku. Codziennie informuje świdniczan o tym, co dzieje się w mieście, sporcie i kulturze. Początkowo jego siedzibą były pomieszczenia w Galerii Venus, jednak od listopada 2015 roku, wraz z Głosem Świdnika, został przeniesiony do budynku Centrum Kultury.

AK 1

28 maja 2014 roku utworzyliśmy Świdnicki Klub Miłośników Techniki Strefa AK 1. Jego siedziba znajduje się w byłem bazie materiałowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 1.

ZTL Leszczyniacy

We wrześniu 2015 roku, w naszą strukturę został włączony Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”, który prowadzą Beata i Lech Leszczyńscy. Dotąd siedziba zespołu mieściła się przy ulicy Hallera 9, jednak w 2017 roku została przeniesiona do pomieszczeń przy ulicy Wyszyńskiego 14.