Nasze siedmiomilowe buty

postaw na kulturę


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Świdnik


Elementy zadania:

  • zakup zestawu oświetleniowego wraz z akcesoriami,
  • zakup akcesoriów oświetleniowych,
  • zakup wytwornicy dymu/mgły,
  • zakup zestawu multimedialnego,
  • zakup fortepianu elektronicznego,
  • zakup samochodu dostawczego,
  • zakup zestawu wyposażenia do 2 garderób.

 

Zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie posłuży wszystkim grupom wiekowym – członkom zespołów artystycznych, artystom, występującym w ośrodku, odbiorcom wydarzeń kulturalnych – plenerowych i stacjonarnych, podmiotom zewnętrznym realizującym imprezy w naszym ośrodku. Z naszej oferty korzystają zarówno, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy (wśród nich są również osoby niepełnosprawne). Uczestniczą w zajęciach artystycznych, a także przychodzą na realizowane przez nas imprezy plenerowe i stacjonarne.

 

Zakupiony fortepian i scena modułowa posłuży przede wszystkim odbiorcom wydarzeń muzycznych, koncertującym u nas artystom, ale także zespołom pracującym pod naszymi skrzydłami: chórom, zespołom wokalnym, muzycznym zarówno podczas prób jak i występów w budynku i plenerze oraz uczestnikom projektów animacyjnych i edukacyjnych. Fortepian będzie także wykorzystywany do prowadzenia warsztatów wokalnych, gospelowych, chóralnych, a także jako instrument akompaniujący podczas spektakli teatralnych z muzyką na żywo.

 

Z aparatury oświetleniowej, akcesoriów nagłośnieniowych, projektora i ekranu oraz ramp będą natomiast korzystać w dużej mierze zespoły teatralne, artyści muzycy i odbiorcy wszelkich wydarzeń artystycznych, festiwali, wymagających specjalistycznego oświetlenia, oprawy scenograficznej.

 

Garderoby posłużą zespołom artystycznym działającym w ośrodku i występującym artystom, będą także wykorzystywane na spotkania jurorów festiwali, przeglądów, konkursów.

 

Zakupiony samochód posłuży przede wszystkim pracownikom MOK, do szybkiego i odpowiedniego przewozu sprzętu. Będzie też służył jako „mobilny” element promujący wydarzenia ośrodka, a co za tym idzie pozwoli dotrzeć do większej ilości potencjalnych odbiorców naszych wydarzeń. Pozwoli także na częstszą organizację wydarzeń plenerowych, a co za tym idzie pośrednio służyć będzie także artystom i widzom.

 

Ponadto wszystkie zakupione sprzęty służyć będą organizującym u nas wydarzenia podmiotom zewnętrznym.

Projekt w mediach:

Linki:

Dokumenty: