Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

gramy do końca świata i jeden dzień dłużej