O zespole

Grupa o nazwie Le parkour realizuje zajęcia ruchowe nie tyko związane ze swoją nazwą. Główny nacisk podczas systematycznych ćwiczeń kładziony jest na rozwój sprawności ogólnej. Ma on na celu rozwój wszechstronny w zakresie cech motorycznych: szybkości, siły, koordynacji, gibkości, wytrzymałości ogólnej. Wszystko to dostosowane jest do wieku jak i rozwoju psychomotorycznego uczestnika zajęć. Podczas systematycznych ćwiczeń uczestnik zdobywa umiejętności w zakresie akrobatyki oraz gimnastyki sportowej. Adept zajęć wyposażany jest w wiedzę z zakresu asekuracji i samoasekuracji, krytycznej oceny własnych możliwości oraz wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem własnego organizmu (praca serca, pomiar tętna, dbałość o własne ciało itp.)