piątek, 21 luty 2014 00:00

"Żołnierze wyklęci"

Serdecznie zapraszamy na wystawę pokonkursową

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI",
 w Galerii "Za szybą"

w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu był Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku.

Konkurs honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Świdnik.

Wystawa pokonkursowa potrwa od 25 lutego do 07 marca 2014 roku.

Celem konkursu było:

-       uczczenie pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych przez polskich i sowieckich komunistów;

-       upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego;

-       rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;

-       rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

-       kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

-       popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Czytany 1397 razy