środa, 14 grudzień 2016 12:47

Szkolenie - wychowawca kolonijny

Szkolenie - wychowawca kolonijny

28 -29.12.2016r. (środa - czwartek) / godz. 9.00 - 17.00

Sala kameralna

Koszt: 95zł

 

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Jesteś zainteresowany kursem na wychowawcę kolonijnego? Wstąp do naszego ośrodka!

Stowarzyszenie Skaut, jest zarejestrowaną organizacją pozarządową działającą od 1997 roku. W ramach działalności statutowej, przygotowuje i prowadzi kursy m.in. na wychowawców wypoczynku. Kurs prowadzimy będzie na podstawie zgody Kuratora Oświaty w Lublinie z dn. 15.04.2003r. nr WES.SK.-449-8/03 wydanej na czas nieokreślony, oraz zgody wydawanej każdorazowo przed rozpoczęciem kursu. Podczas szkolenia odbędzie się egzamin państwowy, po którym jego uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z wymogami i pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Zapisy pod numerem tel. 720-888-944

Program szkolenia:

Warunkiem uczestnictwa w kursie są: ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Tematy zajęć kursu na wychowawcę wypoczynku:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  4. Ruch i rekreacja
  5. Turystyka i krajoznawstwo
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
  7. Zajęcia praktyczno-techniczne
  8. Prace społecznie użyteczne
  9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć warsztatowych przez praktyków, w przyjaznej atmosferze.

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej (test), uczestnicy otrzymują ważne bezterminowo zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia do pracy w charakterze wychowawcy na koloniach, półkoloniach i obozach.

 

Czytany 880 razy