Grupa Parkour

U WA G A ! W dniach 29-30 kwietnia zajęcia Parkour realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 są odwołane.


Harmonogram zajęć:

Poniedziałek:
19.00 - 20.00 grupa I (od 8 lat)
20.00 - 21.30 grupa II (zaawansowana)

Czwartek:
19.00 - 20.00 grupa I (od 8 lat)
20.00 - 21.30 II (zaawansowana)

Instruktor - Damian "Kendo" Grabowski

Pomysł na zajęcia pojawił się podczas pisania pracy licencjackiej, która dotyczyła uprawiania nowej formy ruchu o nazwie Le parkour. W związku z dużym zainteresowaniem zaczęła tworzyć się grupa. Początek to okres wakacyjny (lipiec –sierpień) 2009 roku.

Zajęcia trwały ponad półtora miesiąca.

Przerwa, która nastąpiła po wakacjach, spowodowana była brakiem potrzebnego sprzętu gimnastycznego, który umożliwiłby kontynuację zajęć ruchowych. Dopiero w połowie stycznia 2010 r. udało się  sfinalizować wszystko i ruszyć z zajęciami.

Dziś grupa liczy prawie 20 osób w wieku od 8 do 18 lat. Zajęcia realizowane są w dwóch kategoriach wiekowych.

Grupa o nazwie Le parkour realizuje zajęcia ruchowe nie tyko związane ze swoją nazwą. Główny nacisk podczas systematycznych ćwiczeń kładziony jest na rozwój sprawności ogólnej. Ma on na celu rozwój wszechstronny w zakresie cech motorycznych: szybkości, siły, koordynacji, gibkości, wytrzymałości ogólnej. Wszystko to dostosowane jest do wieku jak i rozwoju psychomotorycznego uczestnika zajęć. Podczas systematycznych ćwiczeń uczestnik zdobywa umiejętności w zakresie akrobatyki oraz gimnastyki sportowej. Adept zajęć wyposażany jest w wiedzę z zakresu asekuracji i samoasekuracji, krytycznej oceny własnych możliwości oraz wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem własnego organizmu (praca serca, pomiar tętna, dbałość o własne ciało itp.)

Swego rodzaju osiągnięciem tych zajęć jest to, że w pewnym sensie kształtują one charakter uczęszczających na nie młodych ludzi.  Większość z ćwiczonych na zajęciach ewolucji  wymaga wielokrotnego powtarzania, a co za tym idzie wytrwałości i samozaparcia ze strony uczestników.  Uczą się oni pokonywać swoje słabości.

Kolejnym osiągnięciem jest to, że wiedza, w którą zostają wyposażeni podczas zajęć (sposób ćwiczenia, odżywiania, zapobieganie kontuzjom itp.) pozwoli im w przyszłości właściwie zadbać o swoje zdrowie i zdrowie ich bliskich.

Dla większości uczestników parkour, freerun i akrobatyka to wielka pasja, która pozwala poczuć im się wyjątkowymi – wyróżniającymi na tle innych nastolatków. Swoimi widocznymi osiągnięciami w postaci zdobytych umiejętności mogą pochwalić się chociażby dzięki występom na WOŚP, podczas Dni Świdnika.

Galeria zdjęć: