Pracownia malarstwa i rysunku "M"

UWAGA!


Informujemy, że zajęcia w dniu 01.03.2018 r. są odwołane z powodu choroby instruktora a termin ich odrobienia zostanie ustalony na następnych zajęciach.

wtorek:
1100-1400
Pracownia Malarstwa i Rysunku „M” (seniorzy)

czwartek:
1600-1800
Pracownia Malarstwa i Rysunku „M” (juniorzy 10+)
1815-2100
Pracownia Malarstwa i Rysunku „M” (dorośli)

Zajęcia odbywają się w kawiarence artystycznej MOK, wejście od strony parkingu.

Anna Kozakowska

Pracownia malarstwa i rysunku "M" działa od września 2016 r. Skupia młodzież gimnazjalną i licealną. W programie działalności uwzględnione są różne formy i techniki z dziedziny rysunku artystycznego i malarstwa.

Grupa realizuje program, który ma za zadanie rozwijać estetyczną wrażliwość i umiejętność artystycznej obserwacji otaczającego świata. Koronnymi tematami są: pejzaż, martwa natura, postać ludzka oraz kompozycje figuratywne.

Malarstwo:
zajęcia z użyciem różnych technik malarskich:
- akryl
- farby olejne
- pastele suche i olejne
- techniki mieszane
- kształcenie wyczucia kompozycji, formy, koloru, proporcji, itp:

- w programie elementy grafiki

- tematyka: postać, portret, pejzaż, martwa natura

 

Rysunek:
wykorzystanie różnych technik (ołówek, węgiel, sepia)
- kształcenie kompozycji, konstruowania, formy, światłocienia,
perspektywy, kreski itp;

16-28.05.2017 - Wystawa Pracowni M Junior "To co widzę, to co czuję..."

Galeria zdjęć: