Studio wokalne 24

W sezonie artystycznym 2017/2018 rusza nowa grupa artystyczna działająca na zasadach studia wokalnego, które da dzieciom i młodzieży możliwość nagrania swojej pracy w formie audio oraz video.
Powstałe utwory, za zgodą wokalisty promowane będę na kanele YouTube.
Studio pracować będzie w 2 grupach wiekowych. Startujemy od 4 września.

Harmonogram:

I GRUPA (DO 15 LAT)
poniedziałek: 16.00 - 18.00


II GRUPA (OD 15 LAT)
środa: 16.00 - 18.00

Robert Dorosz

 

"Zamiłowanie do muzyki i chęć pozostawienia czegoś w jej historii to dwa czynniki, które przekonały mnie do rozpoczęcia edukacji artystycznej. Już w wieku kilkunastu lat prowadziłem różnego rodzaju zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne zdobywając praktykę do wykonywanego dzisiaj zawodu. Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą konsultowałem z prowadzącymi mnie wówczas nauczycielami w szkole muzycznej, aby na swoich próbach nie popełniać błędów muzycznych i pedagogicznych.

Dzisiaj na szczęście, nie mam wątpliwości jak pracować z solistą lub jakąkolwiek grupą wokalną, ponieważ w roku 2012 ukończyłem studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Po pięcioletniej praktyce połączonej z teorią wiem, że moi podopieczni w dziedzinie muzyki zdobywają właściwą wiedzę".

 

tel. 509277920

e-mail: robertdorosz@mok.swidnik.pl

Studio wokalne 24 to formacja, która największą wagę przykłada do wykonawstwa wokalnego. Swoje umiejętności członkowie zespołu prezentują podczas konkursów, koncertów i przeglądów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Ćwiczenia na zajęciach mają na celu doskonalenie warsztatu wokalnego dzieci i młodzieży, słuchu harmonicznego oraz współdziałanie w grupie. Praca pod okiem instruktora daje szansę na prawidłowy rozwój muzyczny.

Podczas zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu, wokaliści doskonalą i poszerzają swój repertuar, którego zakres daje pełną swobodę i ograniczyć go mogą tylko możliwości wykonawców.

ROK 2016

• 10.01.2016r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świdnik

• 23.01.2016r. - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Puławach. III nagroda dla Gabrieli Wierzchoś.

• 24.01.2016r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Świdniku.

• 20.04.2016r. - Festiwal Piosenki Anglojęzycznej - Nagroda dla Gabrieli Wierzchoś za "doskonały język"

• 01.05.2016r. - Koncert podczas Festiwalu Miast Partnerskich - MCUS Świdnik 

 

ROK 2015

• 11.01.2015r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świdnik

• 23.01.2015r. - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Puławach. Nagroda dla Maresz Miciuły.

• 26.01.2015r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Świdniku.

• 29.04.2015r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej "Wygraj sukces" w CKiP w Kraśniku,

• 06.05.2015r. - Powiatowy Przegląd Przegląd Piosenki Dziecięcej w Świdniku,

• 08.06,2015r. - Koncert podczas Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Świdnik - Muszla

Koncertowa

• 21.06.2015r. - Koncert podczas Dni Świdnika.

• 06.09.2015r. - Koncert podczas targów edukacyjnych, Galeria Venus

• 20.10.2015r. - Koncert podczas dnia seniora w Centrum Kultury w Świdniku

• 23.10.2015r. - Festiwal piosenki "Debiuty" w Siedlcach. 

 

ROK 2014

• 12.01.2014r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świdnik

• 18.01.2014r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek, Świdnik

• 14.03.2014r. - 7 Talent, Zespół Szkół nr 11 w Lublinie, udział Gabrieli Wierzchoś

• 12.04.2014r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej "Wygraj sukces" w CKiP w Kraśniku - nominacja dla Pauliny

Kosowskiej

• 06.05.2014r. - Powiatowy Przegląd Przegląd Piosenki Dziecięcej w Świdniku. Wyróżnienie dla Maresz Miciuły

i Zuzanny Najdy.

• 08.06,2014r. - Koncert podczas Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Świdnik - Muszla

Koncertowa

• 29.06.2014r. - Koncert podczas Dni Świdnika. Program powarsztatowy z udziałem instrumentalistów: Robert

Dorosz (piano), Tomasz Deutryk (perkusja), Michała Wąsik (bas), Michał Lewartowicz (gitary), Łukasz Sierżęga

(saksofony, kompozycje i aranżacje).

• 16.11.2014r. - Występ Młodszej grupy Fabryki Pomarańczy podczas XIV edycji Przeglądu Piosenki

Patriotycznej. Sala widowiskowa MOK w Świdniku.

• 28.11.2014 - udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Literackiej „Jesień z poezją”: Gabriela Wierzchoś,

Natalia Woś, Kacper Paradowski; Michał Lewarotwicz (akompaniator solistów) otrzymał nagrodę dla

najlepszego instrumentalisty.

• 18.12.2014r. - Konkurs Kolęd i Pastorałek "Szczodraki 2011", Lublin DK Czechów 

 

ROK 2013

• 13.01.2013r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świdnik - Muszla Koncertowa

• 20.01.2013r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek, Świdnik - Kościół p.w. NMP Matki Kościoła

• 24.01.2013r. - Udział zespołu Fabryka Pomarańczy w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Puławach. Wyróżnienie

dla grupy młodzieżowej

• 25.01.2013r. - Udział Moniki Kowalczyk w Finale Ogólnopolskiego Festiwalu "Kamień Wiary" w Siedlcach. II miejsce

• 8-9.03.2013r. - Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego – „Metamorfozy

Sentymentalne” - Monika Kowalczyk nominowana do Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego

„Nadzieja” w Kołobrzegu,

• 10.04.2013r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej "Wygraj sukces" w CKiP w Kraśniku - nominacja dla Zuzanny

Najdy,

• 12.04.2013r. - Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Chełmie - II miejsce dla Agnieszki Matejczuk i nagroda

Dyrektora dla Ewy Kozik,

• 20.05.2013r. - Powiatowy Przegląd Przegląd Piosenki Dziecięcej w Świdniku - nominacja dla Zuzanny Najdy.

• 26.05.2013r. - Koncert podczas Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Świdnik - Muszla

• 06.06.2013r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" - etap wojewódzki z udziałem

Zuzanny Najdy.

• 29.09.2013r. - Koncert podczas Dni Świdnika. Program powarsztatowy z udziałem instrumentalistów: Robert

Dorosz (piano), Tomasz Deutryk (perkusja), Michała Wąsik (bas), Michał Lewartowicz (gitary oraz aranżacje).

• 09.11.2013r. - występ Młodszej grupy Fabryki Pomarańczy podczas XIV edycji Przeglądu Piosenki

Patriotycznej. Sala widowiskowa MOK w Świdniku. 

 

ROK 2012

• 08.01.2012r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świdnik - Muszla Koncertowa

• 15.01.2012r. - Przegląd Kolęd i Pastorałek, Świdnik - Kościół p.w. NMP Matki Kościoła

• 15.01.2012r. - Koncert Moniki Kowalczyk z zespołem - Kościół p.w. NMP Matki Kościoła

• 17.01.2012r. - Udział zespołu Fabryka Pomarańczy w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Puławach

• 21.03.2012r. - Wyróżnienie dla solistki Gabrieli Denis na konkursie piosenki "Wygraj Sukces" - Centrum

Kultury w Kraśniku

• 30.03.2012r. - Monika Kowalczyk wzięła udział w Międzynarodowym Finale Konkursu Recytatorskiego Poezji

i Prozy Ukraińskiej - Centrum Kultury w Lublinie (III nagroda)

• 01.04.2012r. - Koncert Laureatów (Monika Kowalczyk) Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji

i Prozy Ukraińskiej - Centrum Kultury w Lublinie

• 18.05.2012r. - XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej w Świdniku - solistka Karolina Ilnicka otrzymała nominację

do etapu wojewódzkiego.

• 10.06.2012r. - Dni Świdnika - udział zespołu.

• 15.06.2012r. - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" - etap wojewódzki z udziałem

Karoliny Ilnickiej.

• 20.10.2012r. - Udział członków zespołu w Festiwalu Piosenki Literackiej - "Jesień z Poezją" - II miejsce dla

M. Kowalczyk

• 11.11.2012r. - Udział zespołu w XII Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Kościele NMP Matki Kościoła

w Świdniku

• 15.12.2012r. - Konkurs Kolęd i Pastorałek "Szczodraki 2011", Lublin DK Czechów 

 

ROK 2011

• 23.03.2011r. - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski z solistką M. Kowalczyk, nominacja do etapu

wojewódzkiego

• 25.03.2011r. - Konkurs "Sezon 2011", wyróżnienie zespołu, Lublin DK Czechów

• 06.05.2011r. - Etap wojewódzki OKR z M. Kowalczyk

• 13.05.2011r. - Przegląd Piosenki Dziecięcej - wyróżnienie dla Karoliny Ilnickiej, Sala widowiskowa MOK

• 22.05.2011r. - Koncert podczas Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Świdnik - Muszla

Koncertowa

• 12.06.2011r. - Koncert podczas Dni Świdnika

• 07.10.2011r. - Koncert Fabryki Pomarańczy z okazji 30 - lecia "SPOŁEM"

• 6-7.10.2011r. - Festiwal M. Grechuty 2011, Kraków - III Miejsce dla Monika Kowalczyk

• 13.11.2011r. - Koncert zespołu podczas XII Przeglądu Piosenki Patriotycznej w Kościele NMP Matki Kościoła

w Świdniku

• 26.11.2011r. - Udział członków zespołu w Festiwalu Piosenki Literackiej - "Jesień z Poezją" - wyróżnienie dla

M. Kowalczyk

• 16.12.2011r. - Konkurs kolęd i pastorałek "Szczodraki 2011", Lublin DK Czechów

• 17.12.2011r. - xFactor - udział w precastingu, Warszawa 

 

ROK 2010

• 26.09.2010r. - Koncert na Dożynkach Powiatu Świdnickiego w Mełgwi

• 07.11.2010r. - Występ podczas Przeglądu Piosenki Patriotycznej, kino LOT

• 27.11.2010r. - Udział członków zespołu w Festiwalu Piosenki Literackiej - "Jesień z Poezją", kino LOT

• 28.11.2010r. - Koncert laureatów Festiwalu "Jesień z Poezją" - występ Moniki Kowalczyk, która zajęła

III miejsce

• 16.12.2010r. - Koncert podczas otwarcia wystawy stroików i kartek świątecznych, Galeria „Po schodach”, MOK

Świdnik

• 19.12.2010r. - Koncert Kolęd, Lublin - Stare Miasto 

 

ROK 2009

• 11.01.2009r. - Koncert na XVII finale WOŚP, Świdnik, kino LOT

• 18.01.2009r. - X Przegląd Kolęd i Pastorałek, Świdnik, kino LOT

• 22.01.2009r. - III miejsce w kategorii zespoły wokalne na XIV Festiwalu Kolęd w Puławach, Dom Chemika

• 06.05.2009r. - Nagroda dla gościa przeglądu na V Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów ,,O Gęsie

Pióro’’, Stalowa Wola, SDK

• 28.06.2009r. - Koncert na ,,Dniach Świdnika”, Świdnik 

 

ROK 2008

• 19.12.2008r. - Wyróżnienie na Festiwalu Zespołów Kolędniczych ,,Szczodraki 2008/2009”, Lublin, DK

Czechów 

 

ROK 2007

• 21.01.2007r. - VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek, Świdnik, kino "LOT"

• 25.01.2007r. - XII Festiwal Kolęd, Puławy, Dom Chemika

• 18.05.2007r. - XII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej, Świdnik, MOK

• 09.06.2007r. - Koncert w ramach przeglądu Orkiestr Dętych, Świdnik

• 23.10.2007r. - Występ na koncercie jubileuszowym z okazji XV-lecia MOK, Świdnik, kino LOT

• 16.11.2007r. - IX edycja Przeglądu Piosenki Patriotycznej, Świdnik, kino LOT

• 29.11.2007r. - Festiwal Piosenki Literackiej ,,Jesień z Poezją”, Świdnik, kino LOT

Galeria zdjęć: