Wystawa stała "Świdnik - miasto wolności i marzeń"

Wystawa stała „Świdnik – miasto wolności i marzeń”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych.

07.02.2013 r. Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku otrzymał informację z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego do programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych, pn. „ Świdnik – miasto wolności i marzeń”  i otrzymała dotację w wysokości 60.000,00 zł. 

      Celem organizacji wystawy „Świdnik – miasto wolności i marzeń” jest zaprezentowanie różnorodności czynników historycznych, które miały wpływ na dzisiejsze ukształtowanie miasta. Głównym celem jest przekazanie i wzbogacenie wiedzy na temat bogatej historii miasta, które mimo, że jest stosunkowo młode (powstało w 1954r.), to posiada już swoje bogate dzieje.

   Aby cel został osiągnięty wyposażymy salę wystawienniczą w gabloty i witryny niezbędne do wyeksponowania zgromadzonych pamiątek, które udało nam się pozyskać od mieszkańców miasta oraz osób związanych ze Świdnikiem i jego historią. Wśród eksponatów, chcielibyśmy szczególnie pokazać motocykle WSK (posiadamy ich 20, w tym pierwszy i ostatni model wyprodukowany przez świdnicką fabrykę, motocykl, który objechał cały świat oraz prototypy, które nie weszły do produkcji) odznaczenia, umundurowanie oraz akcesoria lotnicze, archiwalne fotografie (posiadamy ich ok. 1000) oraz pamiątki związane z działalnością Solidarności. Obecnie tworzymy historię "mówioną" Świdnika poprzez nagrywanie wywiadów. Przygotowaliśmy również film animowany "Świdnik'80" (

).

     W celu uatrakcyjnienia wystawy wyposażymy ją w kioski multimedialne. Chcielibyśmy, aby materiały multimedialne nawiązywały do historii miasta Świdnika. Wierzymy, że zachęci to dzieci i młodzież do uczestnictwa w ścieżkach edukacyjnych dotyczących historii miasta.

   Oprócz celów edukacyjnych projekt ma na celu udokumentowanie historii Świdnika, która do tej pory nie doczekała się godnego wyeksponowania. Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do czynnego udziału w budowaniu tożsamości lokalnej, poprzez budowanie więzi oraz tworzenie ram dla przekazu kulturowego pomiędzy mieszkańcami, poprzez oddanie hołdu lokalnym „bohaterom historii” oraz współpracę z lokalnymi inicjatywami w celu realizacji innowacyjnych zadań.

   Poprzez tworzenie interaktywnych i ciekawych wizualnie wystaw chcemy podnieść poziom aktywizacji oraz inspiracji zachowań twórczych (w tym ekspresji i kreatywności) u dzieci i młodzieży, których kontakt z kulturą i czynności o charakterze twórczym ulegają osłabieniu ze względu na specyfikę środowiska małych miast.

  Dzięki aktywizacji całej społeczności lokalnej chcemy zwiększyć szansę na kształtowanie postaw i zachowań ludzkich, sprzyjających podejmowaniu wspólnych działań na rzecz miasta. Chcemy wykazać, iż istnieją alternatywy dla pasywnego spędzania wolnego czasu, a wskazane korzyści ze wspólnego aktywnego spędzenia czasu można wykorzystać twórczo i nawiązać bliskie relacje międzyludzkie z pożytkiem dla siebie i innych.

     Dzięki interdyscyplinarnemu projektowi, chcemy silniej pobudzić kulturalne inicjatywy lokalne, zaś zaproponowane przez nas rozwiązania mogłyby stanowić ciekawą ofertę kulturalną i przyciągnąć do miasta nowych odbiorców, twórców, wolontariuszy, animatorów kultury, a także wprowadzić nowoczesne formy edukacji kulturalnej i otworzyć ośrodek na nowe formy sztuki.

   Nad rozwijaniem kreatywności i działań twórczych czuwać będą doświadczeni muzealnicy, którzy pomogą wykreować przestrzeń wystawienniczą.

 

Opracowanie: Róża Witkowska