O nas

Początki Strefy Historii sięgają czerwca 2011 roku. Wtedy to zapadła decyzja o jej utworzeniu.

Przez ostatnie dwa lata, w ramach funkcjonowania  Strefy Historii, zorganizowaliśmy szereg imprez poświęconych dziejom naszego miasta. Były to wystawy czasowe, pokazy filmów i fotografii, a także  wieczory autorskie i turnieje gier planszowych. 

Upamiętniamy również wydarzenia związane ze Świdnickimi Spacerami oraz Świdnickim Lipcem, organizując happeningi, koncerty, spotkania z bohaterami tych wydarzeń. Przy okazji obchodów ważnych rocznic przygotowujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. W ramach naszej działalności zajmujemy się również gromadzeniem  pamiątek przekazanych nam przez mieszkańców Świdnika, digitalizowaniem ich i eksponowaniem.

Strefa Historii uroczyście zainaugurowała swoją działalność 7 września 2013, wernisażem wystawy "Świdnik - miasto wolności i marzeń". Siedziba strefy znajduje się w Galerii Venus na II piętrze, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 17.

Honorowym patronatem objęli nas: Muzeum Lubelskie na Zamku,  LPNT i historia.org. Podpisaliśmy też porozumienie o wzajemnej współpracy z IPN oddział w Lublinie.