Kontakt - Strefa Historii

Wyszyńskiego 17, Galeria Venus II p.

Strefa Historii kolekcjonuje eksponaty dotyczące historii Świdnika, jego mieszkańców oraz ludzi zasłużonych dla miasta. Zwracamy się z prośbą o współtworzenie naszych zbiorów. Wszystkich zainteresowanych przekazaniem bądź zdeponowaniem dokumentów, zdjęć, spisanych wspomnień oraz innych pamiątek z domowych i rodzinnych archiwów prosimy o kontakt:

Wyszyńskiego 17, 21-040 Świdnik (Galeria „Venus”, II p.)

tel. 603 644 806, (81) 745 04 10

e-mail: strefahistorii@mok.swidnik.pl,  justynakowalczyk@mok.swidnik.pl

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – piątek – 08:00 – 16:00

sobota, niedziela -nieczynne


Napisz do nas:

(wiadomość zostanie wysłana na adres strefahistorii@mok.swidnik.pl)

Imię i Nazwisko must not be empty
Please provide a valid E-mail
Wiadomość should not be empty
Wiadomosć wysłana z powodzeniem!
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu