Teatr Malucha

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat

W programie między innymi:

- kształtowanie wyobraźni muzycznej, plastycznej, ruchowej i lingwistycznej
- podstawy ruchu w pantomimie
- etiudy pantomimiczne, ruchowe i taneczne
- improwizacja tańca i ruchu
- trening aktora
- świadomość i plastyka ciała
- partnerowanie
- kompozycja
- identyfikacja
- improwizacja
- ruch sceniczny
- praca z rekwizytem i w kostiumie
- wizualizacja zajęć oraz przygotowanie spektaklu.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 15.30 - 16.30 w sali kameralnej CK.

Zajęcia prowadzi:

Beata Kubiak - instruktor teatralny, instruktor tańca, dyplomowana opiekunka dziecięca

Opłata miesięczna 30 zł dla mieszkańców Świdnika, 40 zł dla osób spoza Gminy Świdnik