O zespole

Fabryka Pomarańczy to formacja, która największą wagę przykłada do wykonawstwa wokalnego. Swoje umiejętność członkowie zespołu prezentuje podczas konkursów, koncertów i przeglądów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Ćwiczenia na zajęciach mają na celu doskonalenie warsztatu wokalnego dzieci i młodzieży, doskonalenie słuchu harmonicznego oraz współdziałanie w grupie. Praca pod okiem instruktora daje szanse na prawidłowy rozwój muzyczny. Podczas zajęć, które odbywają się dwa razy w tygodniu wokaliści doskonalą i poszerzają swój repertuar, którego zakres daje pełną swobodę i ograniczyć go mogą tylko możliwości wykonawców.