10. Przegląd Piosenki Patriotycznej

post
data publikacji: 05 kwietnia 2017

15.11.2009

godz. 11:00

Organizator:

Przegląd jest imprezą otwartą, ma charakter spotkań i odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  • uczniowie klas gimnazjalnych
  • uczniowie klas licealnych

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu.

Każda z placówek oświatowych przygotowuje maksymalnie trzy prezentacje (czas prezentacji nie może przekraczać 5 min. przy jednym utworze).

Skip to content