14. Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych

post
data publikacji: 31 marca 2017

18.05.2007

godz. 10:00

Organizator:

Rada Konsultantów w składzie: Roma Drozdówna, Iwona Jarzyna – Manel i Katarzyna Rzepa.

Program występów:

  1. Dziecięcy Teatr Ruchu (MOK w Świdniku) – spektakl “Magia”, Instruktor: Beata Kubiak, Bartłomiej Abramowicz
  2. Teatr Trzpioty (Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku) – spektakl “Calineczka”, Instruktor: Alicja Stępień, Teresa Grodzka
  3. Teatr Maska (Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku) – spektakl “Balladyna”, Instruktor: Beata Nadgrodkiewicz
  4. Teatr Kto Tam 9 (Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku) – spektakl “Ogród Elfów”, Instruktor: Małgorzata Kozłowska
  5. Teatr Dziupla (GOK w Trawnikach) – spektakl “Gnomy z planety Gnu”, Instruktor: Arkadiusz Jurek
  6. Teatr Iskierki (Podstawowa nr 3 w Świdniku) – spektakl “Lustrzany świat”, Instruktor: Elżbieta Banaszewska, Anna Iwańska – Kuśmierz, Iwona Mitura
  7. Teatr Jacyś (Zespół Szkół w Siedliskach Drugich) – spektakl “Kilka słów o miłości”, Instruktor: Agnieszka Lipa
  8. Teatr Ładne Kwiatki (Podstawowa nr 7 w Świdniku) – spektakl “Potwór i skrzaty”, Instruktor: Małgorzata Kozłowska