14. Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej

post
data publikacji: 05 kwietnia 2017

15.05.2009

godz. 10:00

Organizator:

Cele przeglądu:

  • prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców
  • ukazanie osiągnięć w pracy z dziećmi ich opiekunów artystycznych
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodymi wykonawcami piosenek

Jury w składzie:

Monika Kalińska

Magdalena Stopa

Grzegorz Głuch

oceni 21 występów, najlepsi będą walczyć o laur Nałęczowskiego Słowika.

Skip to content