16. Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej

post
data publikacji: 12 kwietnia 2017

13.05.2011

godz. 12:00

Organizator:

Cele przeglądu:

  • prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców
  • ukazanie osiągnięć w pracy z dziećmi ich opiekunów artystycznych
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodymi wykonawcami piosenek

Jury w składzie:

Monika Kalińska

Magdalena Celińska

Piotr Selim

dokona oceny 30 występów, najlepsi będą walczyć o laur Nałęczowskiego Słowika.

Skip to content