16. Przegląd Piosenki Patriotycznej

post
data publikacji: 26 kwietnia 2017

08.11.2015

godz. 13:00

Organizator:

Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie MOK w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2015r.

Przegląd odbędzie się 08.11.2015r. o godz. 1300 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, w kategoriach: soliści, duety oraz zespoły wokalne do 8 osób, oraz pięciu kategoriach wiekowych:
– przedszkola ( najstarsza grupa )
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
– uczniowie klas gimnazjalnych
– uczniowie klas licealnych