18. Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych

post
data publikacji: 12 kwietnia 2017

13.04.2011

godz. 10:00

Organizator:

Rada Konsultantów w składzie:

Katarzyna Rzepa

Michała Stanowski

Piotr Selim po obejrzeniu 6 prezentacji podczas XVIII Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych postanowiła wyróżnić:

– Teatr APLAUZ za: świadome i sprawne operowanie środkami wyrazu teatralnego w pełnym poezji widowisku „Sieć’

– DZIECIĘCY TEATR RUCHU za: dobre pomysły scenograficzne i zabawę teatralną w prezentacji „Świat według trzech świnek”

– Teatr DZIUPLA za: próbę adaptacji klasycznego tekstu literackiego na potrzeby teatru dziecięcego w prezentacji „Kogut i kukułka”

– Teatr TRZPIOTY za: udaną oprawę plastyczną widowiska „O małym tygrysku Pietrku”

– Teatr RAMKA za: czytelność przekazu w prezentacji scenicznej „Dar chochlików”

– Teatr „BEZ NAZWY” za: piękny i wzruszający przekaz w spektaklu „Nie jesteś sam” zrealizowanym w trudnej technice czarnego teatru

Rada Konsultantów dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w przeglądzie a organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy. Zachęcamy szeroką publiczność do towarzyszenia młodym teatrom i podziwiania ich dokonań w kolejnych edycjach przeglądu.