19. Przegląd Piosenki Patriotycznej

post
data publikacji: 16 października 2018

12.11.2018

godz. 10:00

Organizator:

Godziny występów:

Część 1: Grupy przedszkolne – godz. 10:00

Część 2: Grupy szkolne – godz. 11:00

Przegląd jest imprezą otwartą, lokalną (miejską) i ma charakter spotkań. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie repertuaru o charakterze patriotycznym, odpowiadającego wymaganiom niniejszego regulaminu oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia każdego uczestnika / każdego członka zespołu występującego w przeglądzie należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r. Każdy uczestnik przeglądu musi być oddelegowany przez świdnicką placówkę oświatową.

Przegląd odbędzie się w kategoriach: soliści, duety oraz zespoły wokalne w pięciu kategoriach wiekowych:
Przedszkola (najstarsza grupa)
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
Uczniowie klasy gimnazjalnej
Uczniowie klas licealnych

Placówki szkole reprezentują:
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych (3 grupy z każdej szkoły)
Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych (3 grupy z każdej szkoły)
Uczniowie klasy gimnazjalnej (1 grupy z każdej szkoły)
Uczniowie klas licealnych (3 grupy z każdej szkoły)

Nagranie z podkładem muzycznym musi zostać dostarczone w terminie do 31.10.2018 r. na płycie CD lub przesłane drogą mailowa na adres: krzysztofbanderonek@mok.swidnik.pl lub pabramowicz@mok.swidnik.pl, w treści maila należy podać: imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu. Warunkiem przyjęcia podkładu muzycznego jest informacja zwrotna potwierdzająca otrzymanie pliku. Organizator nie będzie przyjmował podkładów muzycznych na nośnikach typu pendrive!

WordPress PopUp Plugin