20. Przegląd Piosenki Patriotycznej

post
data publikacji: 01 października 2019

10.11.2019

godz. 11:00

Organizator:

Godziny występów:

Część 1: Grupy przedszkolne – godz. 11:00

Część 2: Grupy szkolne – godz. 13:00

Przegląd jest imprezą otwartą, lokalną (miejską) i ma charakter spotkań. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie repertuaru o charakterze patriotycznym, odpowiadającego wymaganiom niniejszego regulaminu oraz wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia każdego uczestnika / każdego członka zespołu występującego w przeglądzie należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r. Każdy uczestnik przeglądu musi być oddelegowany przez świdnicką placówkę oświatową.