22 Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości Świdnik 2017

post
data publikacji: 18 września 2017

25.09.2017

godz. 08:00

Organizator:
1 września ruszył nabór prac na konkursy 22 Prezentacji.
Prace w kategoriach: literatura, malarstwo i plastyka oraz fotografia należy nadsyłać na adresy podane w Regulaminie.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć wypełnioną Kartę Uczestnictwa.
Celem konkursu jest zaprezentowanie i ocena dorobku twórczości artystów w kategoriach: plastyka, literatura, fotografia. Ponadto konkurs stwarza możliwość wymiany doświadczeń uczestników oraz konsultacji artystycznych.
Więcej informacji:
http://www.rstk-swidnik.org/home/konkursy
Skip to content