4 czerwca 1939 roku – uroczyste otwarcie Cywilnej Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Świdniku

post
autor: sh data publikacji: 04 czerwca 2020 kategoria: 2020 Archiwum SH

W czerwcu tego roku mija 81 rocznica uroczystego otwarcia Cywilnej Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Świdniku, noszącej imię marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Otwarta 4 czerwca 1939 roku, była najnowocześniejszą szkołą lotników w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie.
Jej fundatorami byli pracownicy Komunalnych Kas Oszczędności (KKO), którzy przekazali na ten cel 730 tys. zł. Zobowiązali się do sfinansowania zakupu terenu, budowy lotniska, a także szkoły pilotów, hangarów, warsztatów, budynków administracyjnych oraz do nabycia 13 samolotów. Oprócz nich, ciężar sfinansowania budowy szkoły pilotów, spoczął również na społeczeństwie Lubelszczyzny i Podlasia.
Uroczystość zgromadziła znakomitych gości: Naczelny Wódz Armii Polskiej Marszałek Edwarda Śmigły-Rydz, minister komunikacji płk Juliusz Ulrych, wiceministrowie Władysław Korsak i Piasecki, jako delegaci Prezydenta RP gen. Kazimierz Piotr Schally i mjr Józef Hartman, wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt, dowódca OK 2 gen. bryg. Mieczysław Smorawiński, prezydent Lublina Bolesław Liszkowski, starostowie powiatów Lubelszczyzny, wielu włościan z okolic Świdnika, delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Zygmuntem Nowickim, 1500 przedstawicieli Komunalnych Kas Oszczędności – fundatorów szkoły. Łącznie, w otwarciu wzięło udział ok. 10 tys. osób, którzy od wczesnego, niedzielnego ranka przybywali na tereny lotniska w Świdniku.
Zgromadzonych przywitał wojewoda lubelski, a komendant szkoły, kpt. pil. Adam Prodan, złożył raport marszałkowi Śmigłemu. Uroczystości rozpoczęły się od przeglądu zgromadzonych oddziałów wojskowych. Marszałek Śmigły – Rydz przeszedł przed frontonem wojska, kompanią honorową i sztandarem lubelskiego pułku piechoty oraz orkiestrą dętą. W jednym z hangarów, między samolotami, ustawiono ołtarz polowy, przy którym odprawiono nabożeństwo. Mszę świętą celebrował ks. rektor KUL infułat Józef Kruszyński. Po zakończeniu nabożeństwa odśpiewano hymn “Boże, coś Polskę”, a następnie ks. rektor dokonał poświęcenia hangarów i szkoły.
Były także okolicznościowe przemówienia oraz grała wojskowa orkiestra.
Otwarcie szkoły pilotów w Świdniku odnotowano w licznych artykułach prasowych w kraju i zagranicą. Uroczystość uwieczniono także na filmie, w “Tygodniku Dźwiękowym” Polskiej Agencji Telegraficznej.

Źródło: www.historia.swidnik.net; www.lotniczapolska.pl

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl%2Fnode%2F5825
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5826

Skip to content