43. Mały Konkurs Recytatorski – Turniej Powiatowy

post
data publikacji: 23 kwietnia 2024

18.05.2024

sala kameralna MOK

godz. 12:00

wstęp wolny
Organizator: MOK Świdnik

Kolejny raz serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych do udziału w 43. Małym Konkursie Recytatorskim – Turnieju Powiatowym. Turniej Powiatowy jest organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Celem konkursu jest: podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa, promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej recytatorów, integracja środowiska amatorskiego ruchu recytatorskiego oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami recytacji, a także między uczestnikami konkursów recytatorskich.

Jury ocenia recytatorów w kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I-II
– uczniowie klas III-IV
– uczniowie klas V-VI
– uczniowie klas VII-VII

Kompletne zgłoszenia, tj. elektroniczną kartę uczestnictwa wraz z oświadczeniem przedstawiciela ustawowego uczestnika prosimy uzupełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024r.

Uczestnicy przesyłając elektroniczną kartę zgłoszeniową, zobowiązani są dodatkowo do przesłania na adres: karolinapilipczak@mok.swidnik.pl odręcznie podpisanego skanu Oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Laureaci Turnieju Powiatowego 43. Małego Konkursu Recytatorskiego (do 4 osób) wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Laureatów, który odbędzie się w Lublinie.

W przypadku eliminacji gminnych recytatorzy z gmin: Piaski, Mełgiew, Trawniki i Rybczewice są zobowiązani wziąć w nich udział. Kwalifikacji dzieci i młodzieży – do 6 podmiotów wykonawczych

Jury turniejów szkolnych może typować do turnieju powiatowego po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej:
– 2 uczniów z klas I – II
– 2 uczniów z klas III – IV
– 2 uczniów z klas V – VI
– 2 uczniów z klas VII – VIII

Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają uczestnicy oddelegowani przez placówki oświatowe i instytucje patronujące.

Turniej Powiatowy odbędzie się 18 maja 2024 r. o godz. 1200 i będzie miał charakter „Święta Poezji”.

Poniżej do pobrania regulamin oraz oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika .

Skip to content