9. Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny “Stroiki i Pocztówki Świąteczne”

post
data publikacji: 26 kwietnia 2017

16.12.2014

godz. 12:00

Organizator:

Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji chrześcijańskiej

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Oceny prac (580 szt.) dokona jury w składzie:

Ewa Adamczuk – Kuwałek – starszy instruktor Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublinie

Barbara Maślik – starszy instruktor Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublinie