9. Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Święta Wielkiej Nocy” – tradycja i współczesność”

post
data publikacji: 14 kwietnia 2017

22.03.2016

godz. 12:00

Organizator:

jury w składzie:

mgr Ewa Adamczuk – Kuwałek – Arteterapeuta w pracowni ceramicznej w Środowiskowym

Domu Samopomocy w Lublinie

mgr Marzena Bury – Kustosz w Dziale Ekspozycji i Edukacji w Muzeum Wsi Lubelskiej

dokona oceny 780  prac plastycznych.

Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji chrześcijańskiej

– promowanie młodych talentów

– wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Wydarzeniem towarzyszącym będzie pokaz pisania pisanek w wykonaniu Pani Urszuli Wójcik.