Akcja Lato w mieście 2019

post
data publikacji: 19 czerwca 2019

22.07.2019

godz. 08:15

Organizator:

U W A G A: ZAPISY ZAKOŃCZONE!


ZAPISY NA PÓŁKOLONIE prowadzone będą od 25.06.2019 od. godz. 10.00

Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świdnik w wieku: 6 – 12 lat.

Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:

od dnia 08.07.2019 r. do dnia 12.07.2019 r. – turnus I,

od dnia 22.07.2019 r. do dnia 26.07.2019 r. – turnus II.

Opłata za półkolonie Akcja ,,Lato w mieście” wynosi 200,00 zł brutto.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 45 miejsc na każdy turnus.

Podczas półkolonii jedno dziecko może wziąć udział  tylko w jednym turnusie podczas całej Akcji ,,Lato w mieście”.

Na półkolonie Akcja „Lato w mieście” obowiązują tylko i wyłącznie zapisy online. Brak jest możliwości rezerwacji miejsc i zapisów osobiście lub telefonicznie. Aby dokonać zapisu należy wejść na stronę https://mok.swidnik.pl/polkolonie/, zapoznać się z Regulaminem Akcji Lato w mieście 2019, który szczegółowo opisuje sposób rezerwacji oraz  dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.

PROGRAM:

Turnus I – 08-12.07.2019 r. 

08.07 (poniedziałek)

8:15 – zbiórka w Sali kameralnej MOK i spotkanie organizacyjne

8:45 – wyjazd do Hołowna

10:30 – 13:00 – warsztaty w Krainie Rumianku w Hołownie

13:00 – wyjazd do Świdnika

09.07 (wtorek)

9:45 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

10:00 – wyjazd do Wierzchowisk

10:30 – 12:30 – zajęcia na polu golfowym w Wierzchowiskach

12:30 – wyjazd do Świdnika

10.07 (środa)

9:30 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:45 – wyjazd do Lublina

10:30 – 12:30 – pobyt w Strefy Wysokich Lotów w Lublinie

12:30 – wyjazd do Świdnika

11.07 (czwartek)

8:30 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:00 – wyjazd do Jedlanki

10:00 – 12:30 – pobyt w ośrodku Leśna Ryba w parku linowym w Jedlance

12:40 – wyjazd do Świdnika

12.07 (piątek)

9:00 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:30 – wyjazd do Łęcznej / Wojciechowa

10:00 – 13:00 – pobyt w Kopalni w Bogdance lub w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

13:00 – powrót do Świdnika

 

Turnus II – 22-26.07.2019 r. 

22.07 (poniedziałek)

8:15 – zbiórka w Sali kameralnej MOK i spotkanie organizacyjne

8:45 – wyjazd do Hołowna

10:30 – 13:00 – warsztaty w Krainie Rumianku w Hołownie

13:00 – wyjazd do Świdnika

23.07 (wtorek)

9:45 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

10:00 – wyjazd do Wierzchowisk

10:30 – 12:30 – zajęcia na polu golfowym w Wierzchowiskach

12:30 – wyjazd do Świdnika

24.07 (środa)

9:30 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:45 – wyjazd do Lublina

10:30 – 12:30 – pobyt w Strefy Wysokich Lotów w Lublinie

12:30 – wyjazd do Świdnika

25.07 (czwartek)

8:30 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:00 – wyjazd do Jedlanki

10:00 – 12:30 – pobyt w ośrodku Leśna Ryba w parku linowym w Jedlance

12:40 – wyjazd do Świdnika

26.07 (piątek)

9:00 – zbiórka w Sali kameralnej MOK

9:30 – wyjazd do Łęcznej / Wojciechowa

10:00 – 13:00 – pobyt w Kopalni w Bogdance lub w Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie

13:00 – powrót do Świdnika

 ⃰  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU PÓŁKOLONII!