Akcja “Lato w Mieście” 2022

post
data publikacji: 30 maja 2022

06.06.2022

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

godz. 10:00

400 zł /os
Organizator: MOK Świdnik

Kolejna edycja akcji ,,Lato w mieście” powraca!

Jak co roku przygotowaliśmy dla naszych uczestników moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Tego lata planujemy odwiedzić*:

Wojciechów, gdzie zostaniemy wprowadzeni w tajniki sztuki kowalskiej a także odwiedzimy podopiecznych tamtejszego Zoo

Karczmiska, skąd wyruszymy w malowniczą trasę Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową

Park Avia,

Kino Lot,

Dzielnicę Filmową w Zalesiu pod Warszawą

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku złej pogody

 

W tym roku zaplanowaliśmy dla młodych świdniczan dwa turnusy wakacyjne:

I turnus od 18.07.2022 do 22.07.2022  – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

II turnus od 25.07.2022 do 29.07.2022 – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

 

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 6 – 10 lat zamieszkałe na terenie Gminy Świdnik. Jednocześnie informujemy, że podczas Akcji ,,Lato w mieście”, jedno dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie podczas całej Akcji.

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE prowadzone będą od 06.06.2020 od. godz. 10.00 w zakładce: https://mok.swidnik.pl/polkolonie/

Opłata za półkolonie Akcja ,,Lato w mieście” 2022 wynosi 400,00 zł brutto.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 45 miejsc na każdy turnus.

Na półkolonie Akcja „Lato w mieście” obowiązują tylko i wyłącznie zapisy online. Brak jest możliwości rezerwacji miejsc i zapisów osobiście lub telefonicznie. Aby dokonać zapisu należy wejść na stronę https://mok.swidnik.pl/polkolonie/, zapoznać się z Regulaminem Akcji Lato w mieście 2022, który szczegółowo opisuje sposób rezerwacji oraz  dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego regulaminu. Karty będą do odebrania w pokoju 2/18 (I piętro) od dnia 06.06.2022 r.

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.