Bombardowanie lotniska

post
autor: sh data publikacji: 09 maja 2017 kategoria: Murale Strefy Historii

Miejsce: przy ulicy 3 maja
Autor: Jan Wierzbicki
Mural upamiętnia naloty niemieckich, a kilka lat później sowieckich samolotów na świdnickie lotnisko. Niemieckie raporty donoszą, że bombardowanie miało miejsce 2 i 8 września 1939 roku, natomiast z polskich raportów dowiadujemy się, że naloty miały miejsce również 7 i 9 września. 9 września zniszczono las w pobliżu lotniska, pole wzlotów, uszkodzono hangar oraz budynki szkoły pilotów, a stojące na lotnisku samoloty zostały ostrzelane. Lotnisko zostało odbudowane i w czasie II wojny światowej było zajmowane przez Luftwaffe.
11 maja 1944 roku przeprowadzony został nalot lotnictwa sowieckiego. Przyniósł on większe straty niż oba niemieckie, z 1939 roku. Bomby miały trafić w lotnisko, a spadły w jego pobliżu, m.in. na Adampol.
Po wycofaniu się Niemców, którzy wysadzili w powietrze budynki, teren lotniska przejęli Sowieci i wykorzystywali je nie tylko do celów ściśle związanych z toczącą się wojną, ale także do celów politycznych i prześladowań. Między innymi, niektórych z osadzonych w areszcie NKWD w Lublinie więźniów, wywieziono transportem lotniczym do ZSRR, 11 sierpnia 1944 roku.