Konkursy ofert

postaw na kulturę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) realizacji zamówień publicznych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY PLENEROWEJ WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, PALIWEM, DYSTRYBUCJĄ PRĄDU I ZAPLECZEM SCENICZNYM ORAZ TECHNIKI SCENICZNEJ - DŹWIĘK, OŚWIETLENIE I MULTIMEDIA WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA POTRZEB REALIZACJI KONCERTÓW PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH: 70-LECIE MIASTA  ŚWIDNIK W DNIU 30.08.2024 ORAZ IV ŚWIDNICKA NOC KULTURY W DNIU 31.08.2024 NA PLACU KONSTYTUCJI 3 MAJA

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3 - ridery
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Protokół z otwarcia
 8. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z WYLEWKĄ PIWA, WYŁĄCZNOŚĆ NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ PRZEMYSŁOWYCH STOISK HANDLOWYCH ORAZ PRZYZNANIE TYTUŁU PARTNERA PODCZAS WYDARZENIA "70-LECIE MIASTA ŚWIDNIK", MECENASA KULTURY IV ŚWIDNICKIEJ NOCY KULTURY 2024 ORAZ SPONSORA GŁÓWNEGO XIX ZLOTU MOTOCYKLI WSK I INNYCH

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ ORAZ WYNAJEM BARIEREK OCHRONNYCH WRAZ Z TRASPORTEM, MOTAŻEM I DEMONTAŻEM PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ "70-LECIE MIASTA ŚWIDNIK I IV ŚWIDNICKA NOC KULTURY 2024"

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Zmiana

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA WRAZ Z USŁUGĄ TANKOWANIA PODCZAS IMPREZY IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM INFRASTRUKTURY I ORGANIZACJĘ CATERINGU WRAZ Z OBSŁUGĄ I WYPOSAŻENIEM DO STREFY VIP PODCZAS IMPREZY IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024 NOWE

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Protokół z otwarcia
 6. Protokół zamknięcie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM INFRASTRUKTURY I ORGANIZACJĘ CATERINGU WRAZ Z OBSŁUGĄ I WYPOSAŻENIEM DO STREFY VIP PODCZAS IMPREZY IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1 
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Protokół z otwarcia
 6. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SCENY PLENEROWEJ WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, PALIWEM, DYSTYBUCJĄ PRĄDU I ZAPLECZEM SCENICZNYM ORAZ TECHNIKI SCENICZNEJ - DŹWIĘK, OŚWIETLENIE I MULTIMEDIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA POTRZEB REALIZACJI IMPREZY ,,Pokazy Lotnicze IV Świdnik Air Festival 2024''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3 - Ridery
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Protokół z otwarcia
 8. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM OGRODZENIA i BARIEREK OCHRONNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEK I DEMONTAŻEM NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY ,,IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL'' NOWE

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Protokół z otwarcia
 6. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ PODCZAS POKAZÓW LOTNICZYCH IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1 (edytowalny)
 3. Załącznik nr 2 (edytowalny)
 4. Załącznik nr 3 (edytowalny)
 5. Załącznik nr 4 (edytowalny)
 6. Załącznik nr 5 (edytowalny)
 7. Załącznik nr 6 (edytowalny)
 8. Protokół z otwarcia
 9. Protokół z otwarcia Aktualizacja
 10. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM OGRODZENIA, BARIEREK OCHRONNYCH ORAZ STOJAKÓW NA ROWERY WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEK I DEMONTAŻEM NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZY ,,IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Unieważnienie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ZAPLECZA SANITARNEGO NA POTRZEBY IMPREZY ,,IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL''

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Protokół z otwarcia
 6. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAGŁOŚNIENIE TERENU WRAZ Z AGREGATAMI, PALIWEM,  OBSŁUGĄ I DYSTRYBUCJĄ PRĄDU DLA POTRZEB REALIZACJI IMPREZY „IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2 (edytowalny)
 4. Załącznik nr 3 (edytowalny)
 5. Załącznik nr 4 (edytowalny)
 6. Protokół z otwarcia
 7. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OŚWIETLENIE, KONSTRUKCJE SCENICZNE, PODESTY, NAMIOTY, AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I ZAPLECZE TECHNICZNE WRAZ Z OBSŁUGĄ I WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB ORGANIZACJI IMPREZY „IV ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2 (edytowalny)
 4. Załącznik nr 3 (edytowalny)
 5. Załącznik nr 4 (edytowalny)
 6. Protokół z otwarcia
 7. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS IMPREZY "Pokazy lotnicze - IV Świdnik Air Festival 2024"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
 4. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z WYLEWKĄ PIWA PODCZAS IMPREZY, WYŁĄCZNOŚCI NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ PRZEMYSŁOWYCH STOISK HANDLOWYCH ORAZ PRZYZNANIE TYTUŁU SPONSORA GŁÓWNEGO PODCZAS WYDARZENIA "Pokazy lotnicze - IV Świdnik Air FestivalL 2024"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1_wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2_wersja edytowalna
 4. Protokół z otwarcia
 5. Protokół z rozstrzygnięcia


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ POKAZÓW LOTNICZYCH ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2024

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. załącznik nr 1_wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2
 5. Korekta treści zapytania ofertowego
 6. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego
 7. Protokół z otwarcia ofert
 8. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAOPATRYWANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŚRODKI CZYSTOŚCI W ROKU 2024

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Protokół z otwarcia ofert
 5. Protokół z rozstrzygnięcia ofert
 1.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z WYLEWKĄ PIWA PODCZAS IMPREZY, WYŁĄCZNOŚCI NA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ PRZEMYSŁOWYCH STOISK HANDLOWYCH ORAZ PRZYZNANIE TYTUŁU SPONSORA GŁÓWNEGO PODCZAS WYDARZENIA "Pokazy lotnicze - IV Świdnik Air FestivalL 2024"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1_wersja edytowalna
 3. Załącznik nr 2_wersja edytowalna
 4. Unieważnienie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM DWÓCH SCEN PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SCENICZNYM ORAZ TECHNIKI SCENICZNEJ - DŹWIĘK I OŚWIETLENIE WRAZ Z OBSŁUGĄ ORAZ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA POTRZEB REALIZACJI KONCERTÓW PODCZAS IMPREZY ,,III ŚWIDNICKA NOC KULTURY''

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Protokół
 9. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PŁYNÓW STANOWIĄCYCH TZW. ZAOPATRZENIE SAMOLOTÓW DLA WSZYSTKICH STATKÓW POWIETRZNYCH OSBŁUGIWANYCH PODCZAS IMPREZY ,,POKAZY LOTNICZE - III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik 1 i 2 (do edycji)
 5. Zmiana
 6. Protokół
 7. Protokół z rozstrzygnięcie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA WRAZ Z USŁUGĄ TANKOWANIA PODCZAS IMPREZY ,,Pokazy lotnicze - III Świdnik AIR Festival 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik 1 i 2 (do edycji)
 5. Protokół z otwarcia
 6. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIWA WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA POTRZEB ORGANIZACJI IMPREZY ,,III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Zmiana
 5. Zamknięcie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ OGRODZENIA I BARIEREK OCHRONNYCH DLA POTRZEB ORGANIZACJI IMPREZY ,,III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Protokół
 5. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE PODCZAS IMPREZY MASOWEJ ,,III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załacznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Protokół
 8. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OCHRONĘ FIZYCZNĄ PODCZAS IMPREZY MASOWEJ ,,III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023''

 1. Zapytanie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Protokół
 8. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIEW OFERTOWE NA NAGŁOŚNIENIE, OŚWIETLENIE, KONSTRUKCJE SCENICZNE, PODESTY, NAMIOTY, AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I ZAPLECZE TECHNICZNE WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA POTRZEB REALIZACJI IMPREZY III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie
 2. Załączniki 1 i 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4
 5. Protokół z otwarcia ofert
 6. Protokół z rozstrzygnięcia ofert
 7. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ STREFY VIP PODCZAS III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Protokół z otwarcia
 5. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Protokół

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ STOISK HANDLOWYCH PODCZAS III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Załącznik nr 1
 3. Protokół

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ STOISK HANDLOWYCH PODCZAS III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Unieważnienie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ LUNAPARKU PODCZAS III ŚWIDNIK AIR FESTIVAL 2023

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Protokół z rozstrzygnięcia
  1.  

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności na organizację obsługi przemysłowych stoisk handlowych podczas Imprezy ,,Pożegnanie Lata 2022''

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Protokół z rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej Pożegnanie Lata 2022

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Załącznik nr 2
   4. Załącznik nr 3
   5. Załącznik nr 4
   6. Protokół
   7. Protokół z rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej Pożegnanie Lata 2022

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Załącznik nr 2
   4. Załącznik nr 3
   5. Załącznik nr 4
   6. Załącznik nr 5
   7. Protokół
   8. Protokół z rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności na obsługę lunaparku podczas Imprezy Pożegnanie Lata 2022

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Protokół z rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na wynajem zaplecza sanitarnego oraz ogrodzenia i barierek ochronnych na potrzeby organizacji Imprezy Pożegnanie Lata 2022

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Załącznik nr 2
   4. Protokół
   5. Protokół z rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na wynajem sceny plenerowej wraz z agregatami prądotwórczymi i zapleczem scenicznym oraz techniki scenicznej - dźwięk, oświetlenie, i multimedia, wraz z obsługą dla potrzeb realizacji koncertów Imprezy ,,Pożegnanie Lata 2022''

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Protokół
  8. Protokół z rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAOPATRYWANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŚRODKI CZYSTOŚCI W 2023 R.

   1. Zapytanie ofertowe
   2. Załącznik nr 1
   3. Załącznik nr 2
   4. Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA WRAZ Z LICENCJĄ WINDOWS SERWER USER CALs, OPROGRAMOWANIEM WINDOWS SERWER I DYSKIEM 8TB 7.2K RPM SATA 6G w ramach realizacji projektu inwestycyjnego zadania pn. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2022”

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Protokół z otwarcia oraz rozstrzygnięcia ofert

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w środki czystości w 2022 r. 

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na środki czystości w 2021 r. 

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w środki czystości w 2020 r. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" 

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń do dostarczania informacji multimedialnych przez internet (transmisja wydarzeń online) oraz szkolenie z ich obsługi.

Zapytanie ofertowe na kolportaż druków bezadresowych czasopisma "miasto!"

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli.

Zamawiający oświadcza, że w udostępnionym formularzu ofertowym nastąpił błąd. Poniżej udostępniamy poprawiony formularz ofertowy.

Skip to content