Konkursy ofert

postaw na kulturę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) realizacji zamówień publicznych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności na organizację obsługi przemysłowych stoisk handlowych podczas Imprezy ,,Pożegnanie Lata 2022''

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej Pożegnanie Lata 2022

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe na ochronę fizyczną podczas imprezy masowej Pożegnanie Lata 2022

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności na obsługę lunaparku podczas Imprezy Pożegnanie Lata 2022

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe na wynajem zaplecza sanitarnego oraz ogrodzenia i barierek ochronnych na potrzeby organizacji Imprezy Pożegnanie Lata 2022

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w środki czystości w 2022 r. 

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na środki czystości w 2021 r. 

Zapytanie ofertowe na zaopatrywanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w środki czystości w 2020 r. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" 

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż urządzeń do dostarczania informacji multimedialnych przez internet (transmisja wydarzeń online) oraz szkolenie z ich obsługi.

Zapytanie ofertowe na kolportaż druków bezadresowych czasopisma "miasto!"

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli.

Zamawiający oświadcza, że w udostępnionym formularzu ofertowym nastąpił błąd. Poniżej udostępniamy poprawiony formularz ofertowy.

do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf zapytanie ofertowe 760 KB 129
pdf formularz oferty 247 KB 98
pdf PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 339 KB 98