Dostępność

 

Budynek Centrum Kultury mieści się przy al. Lotników Polskich 24. Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z Ustawą z dnia. 10 maja 2018 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1076), przy czym psy te muszą mieć odpowiednie oznakowanie zgodnie z zapisami ustawy. Wszystkie szklane drzwi w ośrodku mają kontrastowe oznaczenia w formie poziomych pasów. Do budynku można dojść z czterech kierunków:

Idąc od ul. Niepodległości z kierunku centrum miasta (Placu Konstytucji 3 Maja):

Wzdłuż ściany budynku od strony północnej znajduje się chodnik o szerokości 160 cm, pokryty kostką brukową, na ścianie znajduje się para ciężkich drzwi skrzydłowych w odległości od siebie 17 m, oba wejścia są pozbawione progów architektonicznych.  

Pierwsze drzwi mają 100 cm z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 150 cm, przed nimi na chodniku znajduje się wycieraczka z kratą ocynkowaną o wymiarach 100 x 140 cm o nierównej powierzchni. Po wejściu do budynku znajdziemy się w wiatrołapie na powierzchni którego znajduje się aluminiowa mata antypoślizgowa o wymiarach 190 x 140 cm, wyściełana wykładziną igłową o nierównej powierzchni. Z przedsionka do budynku wyjdziemy drzwiami o wymiarach 104 cm z możliwością poszerzenia poprzez otwarcie dodatkowego skrzydła na szerokość 172 cm.

Drugie drzwi mają 100 cm z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 150 cm, przed nimi na chodniku znajduje się wycieraczka z kratą ocynkowaną o wymiarach 100 x 140 cm o nierównej powierzchni. Po wejściu do budynku znajdziemy się w wiatrołapie na powierzchni którego znajduje się aluminiowa mata antypoślizgowa o wymiarach 165 x 140 cm, wyściełana wykładziną igłową o nierównej powierzchni. Z przedsionka do budynku wyjdziemy drzwiami o wymiarach 108 cm z możliwością poszerzenia poprzez otwarcie dodatkowego przęsła na szerokość 150 cm.

Jeżeli zdecydujemy się na wejście głównym wejściem, kierując się wzdłuż ściany północnej w stronę fasady, znajdziemy trakt komunikacyjny wyłożony kostką brukową, pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący bezpośrednio do drzwi.

Idąc od ul. Niepodległości z kierunku al. Lotników Polskich (od Zakładu WSK PZL Świdnik):

Do budynku prowadzi ścieżka przeznaczona do ruchu pieszych, wyłożona kostką brukową. Kierujemy się na wejście główne do budynku, gdzie po lewej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący bezpośrednio do drzwi.

Idąc od al. Lotników Polskich z kierunku ronda z helikopterem:

Do budynku prowadzi ścieżka przeznaczona do ruchu pieszych, wyłożona kostką brukową. Kierujemy się na wejście główne do budynku, gdzie po lewej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący bezpośrednio do drzwi.

Idąc od ul Bankowej z kierunku Urzędu Miasta:

Do budynku dostaniemy się przechodząc przez parking samochodowy wyłożony kostką brukową i kierujemy w stronę ścieżki rowerowej naprzeciwko fasady budynku, gdzie po lewej stronie znajdziemy trakt komunikacyjny pozbawiony przeszkód architektonicznych prowadzący bezpośrednio do drzwi.

Wejście główne do budynku:

Główne wejście do budynku znajduje przed parkingiem pokrytym kostką brukową do którego prowadzą dwu stopniowe schody. Przed drzwiami znajduje się wycieraczka z kratą ocynkowaną o wymiarach 100 x 181 cm o nierównej powierzchni. Szerokość dwuskrzydłowych drzwi wejściowych wynosi 88,5 cm z możliwością otwarcia dodatkowego skrzydła na szerokość 178 cm. Wejście nie posiada progów. Po wejściu do budynku znajdujemy się w przedsionku którego nawierzchnia przykryta jest aluminiową matą antypoślizgową o wymiarach 280 x 180 cm, wyściełaną wykładziną igłową o nierównej powierzchni. Na hol główny prowadzą drzwi o szerokości 95 cm z możliwością poszerzenia o otwarcie dodatkowego skrzydła na 190 cm.

   

Dojazd komunikacją autobusową:

Do budynku można dojechać komunikacją MPK Lublin – linia 55 i 5 oraz autobusem komunikacji prywatnej kierunek Lublin – Zadębie. Przystanek (Kino Lot 01) znajduje się bezpośrednio przed budynkiem lub drugi w okolicy ok. 200 m na ul. Niepodległości (przystanek Niepodległości – szpital 02).

Dojazd komunikacją kolejową:

Dojazd na Dworzec Świdnik Miasto połączeniami Lublin – Chełm, Lublin – Zamość lub Lublin – Port Lotniczy Lublin. Z dworca trzeba się kierować chodnikiem przez al. Lotników Polskich przez ok. 400 m.

Miejsca parkingowe:

Na parkingu po prawej stronie budynku, przy ul Bankowej udostępnione są 4 miejsca, oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.

KONDYGNACJA 0 (parter)

Główny hol i kasa

Hol główny pokryty jest płytką gresową o gładkiej powierzchni i pozbawiony jest barier architektonicznych, w jego głębi, po lewej stronie znajduje się zabudowana lada o wysokości od 94 cm do 136 cm szatnia samoobsługowa, do której prowadzi przejście o szerokości 80 cm. Wieszaki są dwustopniowe na wysokości 130 cm oraz 160 cm.

Po prawej stronie holu znajduje się kasa i stanowisko ochrony. Kasa posiada wysoką ladę (120 cm) z możliwością dokonania płatności na przylegającej ladzie gastronomicznej o wysokości 80 cm. Obok kasy na wysokości 120 cm znajduje się ekran wyświetlający plan do dokonania rezerwacji miejsc oraz podświetlony cennik. Po lewej stronie kasy znajduje się samoobsługowy biletomat z ekranem dotykowym na wysokości 100 cm.

Toalety

Najbliższa toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym budynku, po lewej stronie wejścia (w odległości ok. 6 m) tam też jest przewijak dla niemowląt. Kolejna jest na pierwszym piętrze, gdzie można dotrzeć dźwigiem osobowym (z windy ok. 2 metry w lewo). Drzwi zewnętrzne do toalet mają szerokość 140 cm. Toalety w budynku są oznaczone piktogramami i są wyposażone w armaturę oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Przeszkodą może być włącznik światła, który znajduje się na wysokości 140 cm.

   

Winda

Na pierwszą i kondygnację nr -1 można dostać się windą, która znajduje się po lewej stronie holu głównego od drzwi wejściowych do budynku, po przejściu oszkloną klatką przeciwpożarową, po lewej stronie korytarza. W windzie jest poręcz oraz piętra oznaczone alfabetem Braille’a. Winda nie ma komunikatów głosowych.

    

Sala widowiskowo – kinowa

Sala znajduje się na holu głównym, naprzeciwko drzwi wejściowych do budynku. Droga do drzwi pozbawiona jest progów architektonicznych. Do Sali prowadzi para bezprogowych drzwi w odległości od siebie 11 m, o szerokość 105 cm każde, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 169 cm.

Na salę prowadzi klatka o szerokości 145 cm wyłożona wykładziną dywanową z podświetlonymi, 10 stopniowymi schodami z poręczą na wysokości 136 cm. Widownia ustawiona jest na podświetlonych stopniach o zmiennej wysokości (od 15 do 17 cm).

Do sceny / ekranu prowadzą trzy kierunki z ośmioma podświetlonymi stopniami schodów: z lewej i prawej strony Sali oraz po środku. Na scenę prowadzą po obu jej stronach 4 stopniowe schody wyposażone w poręcz na wysokości 100 m.

Drzwi wyjściowe znajdują się po obu stronach sceny / ekranu i są szerokości 96 cm z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 133 cm. 

Po wyjściu z Sali na dwór trzeba zejść: w przypadku drzwi z prawej strony, po 4 stopniowych schodach wyłożonych kostką brukową, w przypadku drzwi z lewej strony, po 3 stopniowych schodach wyłożonych kostką brukową, o szerokości 38 cm.

Do Sali, po lewej stronie holu głównego prowadzą również bezprogowe drzwi o szerokości 100 cm za którymi znajduje się korytarz z 9 stopniowymi schodami przy których jest zamontowane urządzenie do przemieszczana osób niepełnosprawnych. Do platformy można się dostać przechodząc przez drzwi przeciwpożarowe o szerokości 97 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 129,5 cm. Budynek nie jest wyposażony w przyciski, sygnalizujące potrzebę asysty. W przypadku odwiedzin naszego budynku, pracownicy ochrony pomagają w pokonywaniu przeszkód i uruchamiają urządzenie.

Osoby na wózkach zajmują udostępnione miejsca dla osób niepełnosprawnych. Sala wyposażona jest w 3 takie stanowiska.

Sala kameralna

Sala znajduje się po lewej stronie holu głównego. Trzeba do niej przejść przez klatkę wyposażoną w parę bezprogowych drzwi przeciwpożarowych; pierwsze o szerokości 97 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 129,5 cm, drugie o szerokości 98 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 146 cm. 

 

Kierując się prosto korytarzem przez ok. 9 m przejdziemy przez drzwi o szerokości 95 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 150 cm.

Widownia ustawiona jest na podświetlonych stopniach o równej wysokości 15 cm, przy czym cztery pierwsze rzędy są na równej wysokości. Powierzchnia Sali wyłożona jest wykładziną dywanową z podświetlonymi, 12 stopniowymi schodami o szerokości 52 cm.

Sala wyposażona jest w drugie drzwi ewakuacyjne o szerokości, 92,5 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 146 cm.

Osoby na wózkach mogą zajmować miejsca przy 3 pierwszych rzędach po ich obu stronach.

Galeria za szybą

Znajduje się na parterze, po lewej stronie windy. Przestrzeń galerii jest otwarta i pozbawiona drzwi, prowadzi do niej szeroki korytarz pokryty płytką gresową o gładkiej powierzchni. Podczas wystaw przestrzeń każdorazowo jest aranżowana inaczej, więc czasowo mogą wystąpić utrudnienia będące wynikiem działań artystycznych.

Sala taneczna

Znajduje się na parterze, na przeciwko windy. Do Sali prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, przed którymi jest drewniany próg wysokości 2 cm. W Sali znajduje się parkiet i podłoga baletowa.

Sekretariat

Znajduje się na parterze za Galerią za Szybą. Do sekretariatu prowadzą drzwi szerokości 92 cm, przed którymi jest drewniany próg wysokości 2 cm.

KONDYGNACJA 1 (pierwsze piętro)

Redakcja Głosu Świdnika i portalu Świdnik wysokich lotów

Biura obu redakcji znajdują się ok. 3 m na wprost windy. Do pomieszczeń prowadzi mały korytarz z bezprogowymi drzwiami szerokości 92 cm, po lewej ich stronie są bezprogowe drzwi do redakcji Głosu Świdnika szerokości 92 cm, na wprost do redakcji portalu.

Sala wokalna

Znajduje się po prawej stronie od wyjścia z windy, na końcu oszklonego korytarza pokrytego płytką gresową o gładkiej powierzchni. Z uwagi na rozstawienie w korytarzu stołów dydaktycznych, szerokość w najwęższym odcinku korytarza wynosi 120 cm.

KONDYGNACJA -1 (poniżej parteru)

Pracownia rękodzieła

Znajduje się ok. 3 m, po prawej stronie od wyjścia z windy. Drzwi są bezprogowe o szerokości 100 cm. Nawierzchnia jest pokryta płytką gresową o gładkiej powierzchni.

 

Sala szkoleniowa

Po wyjściu z windy sala znajduje się po lewej stronie korytarza pokrytego płytką gresową o gładkiej powierzchni.

Do Sali prowadzą bezprogowe drzwi szerokości 105 cm, z możliwością poszerzenia o dodatkowe skrzydło na 158 cm. Podłoga jest pokryta wykładziną PCV o gładkiej nawierzchni.

 

Sala muzyczna

Znajduje się na wprost Sali szkoleniowej, prowadzą do niej podwójne, bezprogowe drzwi o szerokości 94 cm. Nawierzchnia jest pokryta wykładziną dywanową.

Pracownia ceramiczna

Znajduje się na końcu korytarza. Do Sali prowadzą bezprogowe drzwi szerokości 92 cm. Podłoga jest pokryta wykładziną PCV o gładkiej nawierzchni.

Pracownia Sztuk Pięknych

Wejście do pracowni znajduje się od ul. Bankowej, po prawej stronie budynku od wejścia głównego. Prowadzi do niej dźwig osobowy, do którego dojście prowadzi szerokim chodnikiem z kostki brukowej.

Przed samym wejściem do pracowni jest pokryty kostką brukową korytarz szerokości 165 cm z poręczą na wysokości 110 cm, na całej jego długości. Przed drzwiami dźwigu osobowego znajduje się wycieraczka z kratą ocynkowaną o wymiarach 120 x 90 cm o nierównej powierzchni. Podłoga pracowni jest z płytki ceramicznej o gładkiej powierzchni.

Pracownia zapewnia alternatywny dostęp oszkloną klatką schodową, której drzwi mają szerokość 100 cm i przed nimi znajduje się wycieraczka z kratą ocynkowaną o wymiarach 120 x 90 cm o nierównej powierzchni.

W dół klatki do pracowni dostajemy się 11 stopniowymi, dość stromymi schodami pokrytymi płytką ceramiczną, przed którymi znajduje się aluminiowa mata antypoślizgowa o wymiarach 120 x 120 cm, wyściełana wykładziną igłową o nierównej powierzchni. Przed samym wejściem do pracowni od strony klatki schodowej jest 2 cm próg wykonany z płytek ceramicznych.

 

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej, tłumacza PJM bądź asysty podczas wybranego przez Ciebie wydarzenia organizowanego w Mok, napisz do nas kilka dni wcześniej na adres mok@mok.swidnik.pl lub skontaktuj się z nami pod nr telefonu 531 809 210.