XII Spotkania Teatrów Ulicznych

postaw na kulturę

Głównym celem organizacji XII Spotkań Teatrów Ulicznych „Machina teatralna” było:

– kształtowanie wśród odbiorców projektu potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, zajęciach artystycznych,
– aktywizacja obywateli,
– wyrównywanie szans w dostępie do kultury,
– odkrywanie i rozwijanie zdolności teatralnych oraz rozwijanie wyobraźni,
– nabywanie umiejętności z zakresu typowych dla sztuki ulicy form teatralnych.

Podczas festiwalu zaprezentowały się teatry z Polski.

Odbywały się także warsztaty dotyczące form najczęściej stosowanych w teatrze ulicznym, takich jak m. in. pantomima, cyrk oraz prezentujące w sposób twórczy i praktyczny etapy powstawania tego typu widowisk. Działania w ramach zadania pokazywały specyfikę formy teatru ulicznego, nastawienie na bliski kontakt z widzem i złożoność dzieła, jakim jest spektakl teatralny, który niczym ogromna machina zbudowany jest z wielu „trybików”, „sprężyn” i innych części, które muszą ze sobą współdziałać i idealnie do siebie pasować.

Odbiorcy wydarzenia mogli stać się jedną z części takiej machiny lub „podejrzeć” jak ona powstaje i jak działa w praktyce, biorąc aktywny udział w warsztatach.

Warsztaty teatralne, prowadzone były przez teatr “Fuzja” oraz teatr “Scena Kalejdoskop”. Odbyły się także warsztaty happeningowe w przestrzeni miejskiej, promujące festiwal oraz warsztaty w plenerze, zorganizowane na kanwie napisanej i wydanej w formie kolorowanki, sztuki o świdnickim susełku pt. “Bajka o suśle Świstusiu, co marzył o lataniu”.

Równolegle do warsztatów rozpoczęły się prezentacje spektakli ulicznych. W sobotę 15.07.17 zaprezentował się teatr osób niepełnosprawnych “Pasjonaci” ze Świdnika ze spektaklem familijnym “Taniec Cristine” (godz. 18.00), teatr “Scena Kalejdoskop” z Krakowa ze spektaklem “Eunika w krainie cyrku” (godz. 18.30) oraz teatr “Ósmego dnia” z Poznania ze spektaklem “Summit 2.0” (godz. 21.00). W niedzielę 16.07.17 wystąpił teatr “Fuzja” z Poznania ze spektaklami: “Elmer – słoń w kratkę” (godz. 18.00) oraz “Blackout” (godz. 21.00).

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2017”:

Projekt w mediach

Linki: