Zajęcia artystyczne

realizuj swoje pasje w Centrum Kultury

 UWAGA!

ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2023/2024

– uczestników kontynuujących udział w zajęciach w nowym sezonie artystycznym prosimy o pobranie i uzupełnienie karty uczestnictwa dostępnej w siedzibie MOK w dniach 17 – 28 sierpnia.

– dla nowych uczestników biorących udział w zajęciach po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta w systemie internetowym „Strefa Zajęć” w terminie od 28 sierpnia do wyczerpania limitu miejsc (link poniżej)

          

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją zajęć artystycznych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku , Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Agnieszka Sidor  tel.81-751-76-23, e-mail:  iod-j@e-swidnik.pl,

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć artystycznych Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody w zakresie, w jakim została udzielona (art. 6ust. 1 lit. a)

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści Pana/Pani danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w dowolnej formie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa i wymogami Regulaminu określającego zasady udziału w zajęcia. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

TANIEC

Zumba Kids
Świdnicki Zespół Baletowy
Modern Balet
Teatr tańca Topaz
Zumba masterclass
Zumba Junior/Family
Disco Dance / Freestyle
Hip Hop
Taniec orientalny

MUZYKA

Helicopters Brass Orchestra
Chór Męski “ARION”
Mania Śpiewania
Zespoły muzyczne
Zespół wokalno-instrumentalny “NOIRA”
Świdnik Gospel Choir

PLASTYKA

Grupa plastyczna “Pod błękitną paletą”
Pracownia ceramiczna “Anima Art”
Plastyka Sensoryczna
Rękodzieło Artystyczne
Malarstwo Sztalugowe
Warsztaty Pisania Ikon
Szydełkowanie
Dzierganie na drutach

TEATR

Dziecięcy Teatr Ruchu „Stonoga”
Teatr Improwizacji „JOKE”

RUCH

ArtAkrobatyka
Grupa Parkour
Joga
Pilates ART Zdrowy Kręgosłup
Fitness dla Juniora

HOBBY

Klub szachowy “HUZAR”
Klub Modelarski “TAURUS”
Robotyka
Programowanie w Minecraft
Skip to content