Zajęcia artystyczne

realizuj swoje pasje w Centrum Kultury

 

          

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl,
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) uczestnictwa przez Pani/Pana dziecko w zajęciach- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę informatyczną,
5) podane dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach.

 

do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf PL HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2022-2023 (aktualizacja dn. 01.04.2023) 475 KB 908
pdf PL REGULAMIN 2022-2023 190 KB 223
pdf PL CENNIK 2022-2023 339 KB 370
pdf PL INSTRUKCJA ZAPISU NA ZAJĘCIA 2022-2023 752 KB 781

TANIEC

Zespół Tańca Nowoczesnego FUX
Step
Zumba Kids
Świdnicki Zespół Baletowy
Modern Balet
Teatr tańca Topaz
Zumba masterclass
Zumba Junior/Family
Teatr Tańca Topaz – mini
Disco Dance / Freestyle
Hip Hop
Art Dance
Taniec orientalny

MUZYKA

Helicopters Brass Orchestra
Chór Męski ARION
Mania Śpiewania
Zespoły muzyczne

PLASTYKA

Grupa plastyczna “Pod błękitną paletą”
Pracownia ceramiczna “Anima Art”
Plastyka Sensoryczna
Rękodzieło Artystyczne
Malarstwo Sztalugowe
Warsztaty Pisania Ikon

TEATR

Teatr dziecięcy „Stonoga”
Teatr Improwizacji „JOKE”

RUCH

ArtAkrobatyka
Grupa Parkour
Joga
Pilates ART Zdrowy Kręgosłup

HOBBY

Pracownia modeli kartonowych
Klub szachowy Huzar
Klub “Małego modelarza” i Modeli Plastikowych
Robotyka
Programowanie w Minecraft