Akcja „Lato w mieście” powraca!

post
data publikacji: 23 czerwca 2020

29.06.2020

CK w Świdniku

godz. 10:00

200,00 zł/os.

Akcja ,,Lato w mieście” powraca! Na uczestników jak zwykle czekać będą ciekawe wycieczki i liczne atrakcje m.in.: Farma Wróblówka, Park Miniatur w Rąblowie i przejście labiryntem, pracownia garncarska Piotra Skiby w Jadwisinie, Paintball & Laser Tag Ninja Lublin.

W tym roku zaplanowaliśmy dla młodych świdniczan trzy turnusy wakacyjne:

I od 13.07.2020 –17.07.2020; – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

II od 10.08.2020 –14.08.2020; –  15 WOLNYCH MIEJSC!

III od 17.08.2020 – 21.08.2020 – 9 WOLNYCH MIEJSC!

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 6 – 12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Świdnik. Informujemy, że podczas Akcji ,,Lato w mieście”, jedno dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie podczas całej Akcji.

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE prowadzone będą od 29.06.2020 od. godz. 10.00 w zakładce: https://mok.swidnik.pl/polkolonie/

Opłata za półkolonie Akcja ,,Lato w mieście” 2020 wynosi 200,00 zł brutto.

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 36 miejsc na każdy turnus.

Na półkolonie Akcja „Lato w mieście” obowiązują tylko i wyłącznie zapisy online. Brak jest możliwości rezerwacji miejsc i zapisów osobiście lub telefonicznie. Aby dokonać zapisu należy wejść na stronę https://mok.swidnik.pl/polkolonie/, zapoznać się z Regulaminem Akcji Lato w mieście 2020, który szczegółowo opisuje sposób rezerwacji oraz  dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dokonania płatności prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego regulaminu. Załącznik nr 4 należy dostarczyć pierwszego dnia wybranego turnusu.

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.