Dożynki Powiatowe

post
data publikacji: 04 kwietnia 2017

12.09.2009

godz. 10:00

Organizator:

W programie występy:

Dziecięcy zespół tańca ludowego „Psotki” z Przedszkola nr 7 w Świdniku

Grupa wokalna „Zefirki” i Mateusz Kulczyński z Przedszkola nr 4 w Świdniku

 

Grupa wokalna „To My” z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Świdniku

„Orkiestra Dobrego Humoru” z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Świdniku

Szkoła Tańca Andrzeja Kaczmarczyka ze Świdnika

Grupa Taneczna Miejskiego Centrum Profilaktyki

Zespół Tańca Nowoczesnego „Fux” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku

 

„Fabryka Pomarańczy” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku

Zespół Czeremszyna

Zespół Gronicki

 

Monika Kowalczyk

Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”

 

Zespół Tańca Współczesnego „Echo” z Mełgwi

Zespół Tańca Nowoczesnego „Mono” i „Flit” z Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi

Zespół Śpiewaczy z Podzamcza

Kapela Ludowa Trawniki

Zespół Brathanki