26. Mały Konkurs Recytatorski

post
data publikacji: 31 marca 2017

17.03.2007

godz. 13:00

Organizator:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Świdnickiego.

Repertuar uczestnika stanowią dwa wiersze lub wiersze i proza (dla uczniów gimnazjów obowiązkowo wiersz i proza). Tematyka tekstów jest dowolna. Przypominamy o konieczności adaptacji tekstów prozy do wymogów recytacji. Zachęcamy do prób komponowania tekstów w przemyślaną całość i jednorodną co do tematu lub nastroju.

Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut.

Jury w składzie:

Bożena Dragun – aktorka Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Przemysław Buksiński – aktor teatralny

Jarosław Zoń – dziennikarz Radia Lublin

Oceniać będzie recytatorów w kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I – III

– uczniowie klas IV – VI

– uczniowie gimnazjum