54. Ogólnopolski Konkurs Reytatorski

post
data publikacji: 05 kwietnia 2017

21.02.2009

godz. 19:00

Organizator:

Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów.

Turniej Recytatorski:

  • uczestnicy występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych
  • repertuar obejmuje 3 utwory: dwa poetyckie i prozę

Turniej Poezji Śpiewanej:

  • uczestnicy występują bez podziału na kategorie
  • repertuar obejmuje dwa utwory śpiewane i utwór recytowany

Turniej Teatrów Jednego Aktora:

  • uczestnicy występują bez podziału na kategorie
  • pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator konkursu
  • uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki

Wywiedzione ze słowa:

  • uczestnicy występują bez podziału na kategorie
  • repertuar jest dowolny (wiersz, monolog literacki, collage tekstów)
  • dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem)