10. Przegląd Kolęd i Pastorałek

post
data publikacji: 05 kwietnia 2017

18.01.2009

Kino Lot

godz. 11:00

wstęp wolny

Przegląd jest imprezą otwartą i ma charakter spotkań.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego wymaganiom regulaminu.

Do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek każda placówka może wytypować po eliminacjach wewnątrzszkolnych:

– 2 podmioty wykonawcze: przedszkola, licea i gimnazja

– 4 podmioty wykonawcze: szkoły podstawowe

Repertuar obejmuje 2 utwory przygotowane w całości.

Gościnnie wystąp Chór Arion