15. Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

post
data publikacji: 07 kwietnia 2017

14.05.2010

godz. 10:00

Organizator:

Cele przeglądu:

  • prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców
  • ukazanie osiągnięć w pracy z dziećmi ich opiekunów artystycznych
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z młodymi wykonawcami piosenek

Jury w składzie:

Monika Kalińska

Magdalena Stopa

Grzegorz Głuch

oceni 28 występów, najlepsi będą walczyć o laur Nałęczowskiego Słowika.