Niezłomni w Strefie Historii

post
autor: sh data publikacji: 21 kwietnia 2017 kategoria: 2017 Archiwum SH

Od 28 lutego w Strefie Historii można obejrzeć wstawę poświęconą Żołnierzom Niezłomnym z terenu Lubelszczyzny.
Znajdują się na niej reprodukcje zdjęć żołnierzy drugiego podziemia niepodległościowego i ich rodzin wraz z krótkimi biogramami. Ekspozycja została wzbogacona 13 marca br. o dokumenty ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojskową w Chełmie w sprawie grupy Tadeusza Nowickiego ps. Haber (pisownia z akt sprawy).
T. Nowicki, w ramach 6. rejonu AK, skupiającego także byłych żołnierzy Batalionów Chłopskich, wraz z trzynastoma towarzyszami prowadził na terenie gmin Żmudź i Turka w powiecie chełmskim działalność organizacyjną, naruszając tym samym art. 8 Dekretu PKWN o ochronie państwa. Za działalność antypaństwową, 7 grudnia 1944 roku, UB aresztował członków grupy i po śledztwie – postawił przed sądem wojskowym. Za walkę w szeregach AK i BCh dowódca oddziału został skazany na karę śmierci. Na mocy amnestii wyrok ten złagodzono do 12,5 lat pozbawienia wolności i utratę praw na 5 lat.
Dodanie materiałów było możliwe dzięki dokumentom, głównie z IPN, zebranym przez panią Grażynę Petruczynik, której ojciec – Stanisław Jańczuk należał do oddziału T. Nowickiego i był w grupie aresztowanych. Pani Grażyna odezwała się do nas po informacji o wystawie, umieszczonej na FB. Udostępniła nam materiały z rodzinnego archiwum, co pozwoliło uzupełnić ekspozycję w Strefie Historii o dokumenty pokazujące, jak przebiegały procesy Niezłomnych.
Wystawę można oglądać do 31 marca br. w Stefie Historii, II piętro, Galeria Venus, ul. S. Wyszyńskiego 17, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00. – 16.00.