13 grudnia 1981

post
autor: sh data publikacji: 13 grudnia 2017 kategoria: 2018 Archiwum SH

13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na całym terytorium Polski. Oficjalnym powodem była pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski i groźby interwencji Układu Warszawskiego w wewnętrzne sprawy naszego kraju. W rzeczywistości komuniści obawiali się utraty władzy i narastających protestów. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały od sierpnia 1980 roku. W noc jego wprowadzenia, ZOMO rozpoczęło aresztowania opozycjonistów. Po nich nastąpiły kolejne działania represyjne, skierowane przeciwko narodowi: godzina milicyjna, ograniczenia w poruszaniu, zawieszenie praw obywatelskich. W trakcie trwania stanu wojennego, internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z NSZZ „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób.

Więcej na ten temat można obejrzeć na:
https://youtu.be/wBkm0hGPcUc

Stan wojenny w Świdniku: http://www.historia.swidnik.net/text-4093

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.