Vivat Konstytucja 3 maja!

post
autor: sh data publikacji: 30 kwietnia 2020 kategoria: 2020 Archiwum SH

Konstytucja 3 Maja wpływała na kształt ustroju Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.

Jedenaście artykułów Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku  wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto, a Sejm miał być zwoływany co dwa lata. Ta jedna z  pierwszych  w Europie i na świecie  ustaw zasadniczych miała obowiązywać przez 25 lat – po upływie ćwierć wieku czyli w 1819 r. Sejm nadzwyczajny miał zmienić jej kształt. W rzeczywistości przetrwała 14 miesięcy – uczestnicy konfederacji targowickiej, pod hasłami obrony zagrożonej wolności, sprzeciwu wobec  reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji, doprowadzili do II rozbioru Rzeczypospolitej.  I choć postanowienia Konstytucji 1791 roku dalekie były od doskonałości, szybko stały się mitem dla żyjących pod zaborami Polaków. W 32. rocznicę jej uchwalenia piętnastoletni uczeń gimnazjum wileńskiego napisał na tablicy:  Vivat Konstytucja 3 maja!, a jego koledzy dopisali: Jak słodkie wspomnienie dla nas rodaków, lecz nie masz kto by się o nią upomniał.

229 lat od jej uchwaleniu,  kolejny raz oddajemy hołd jej twórcom. Tegoroczne obchody będą miały – z konieczności – inną oprawę. Nie powinno nam to jednak przeszkadzać w wywieszeniu narodowych barw na placach, domach, balkonach czy w oknach mieszkań. Warto to zrobić już 2 maja – w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, narodowego święta wprowadzonego na mocy ustawy z 2004 roku.

Uzupełnieniem tych patriotycznych działań było nasze uczestnictwo w akcji „Witaj majowa jutrzenko!”, zorganizowanej  przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, którego budynek został pięknie podświetlony na biało-czerwono. Zapraszamy do oglądania!