Przysięga na “Poczekajce”

post
autor: sh data publikacji: 09 maja 2017 kategoria: Murale Strefy Historii

Miejsce: ściana bloku przy ul. Niepodległości 27
Autor: Paweł Kasperek, Karol Maj
30 listopada 1983 roku w Lublinie, w kościele ojców kapucynów na Poczekajce miało miejsce ważne wydarzenie. Przysięgę na Biblię i krzyż złożyli ludzie związani z Solidarnością. Około 100 osób ślubowało dochowanie wierności zasadom i ideałom związku, aktywne uczestnictwo w pracach podziemnych oraz odrzucenie przemocy w staraniach o przywrócenie legalności „Solidarności”. W podziemnym piśmie „Grot” została opublikowana rota przysięgi, a wszyscy uczestnicy tego wydarzenia otrzymali pamiątkowe, metalowe krzyże z napisem „Czuwam” i znakiem zwycięstwa „V”.