Przed Sierpniem był Lipiec

post
data publikacji: 24 maja 2017

01.01.1970

godz. 00:00

Organizator:

Od 3 lipca do 18 sierpnia prezentowana będzie wystawa „Zaczęło się w Lipcu. Solidarność w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989″, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Wystawa składa się z 44 plansz prezentujących historię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, począwszy od fenomenu masowych strajków lipcowych w 1980 r. aż po przełom polityczny w 1989 r. Ekspozycja przedstawia powstały wówczas ruch związkowy „Solidarności” i jego elementy najbardziej charakterystyczne dla Regionu Środkowo-Wschodniego. Wystawa znajduję się w holu kina Lot.