IPN naszym partnerem

post
autor: sh data publikacji: 15 maja 2017 kategoria: 2013-2016 Archiwum SH

Z nieskrywaną satysfakcją informujemy, iż Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zawarł porozumienie o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie.
Mając przekonanie o wielkiej wadze świadomości historycznej społeczeństwa oraz jej fundamentalnym wpływie na kształtowanie się postaw obywatelskich, IPN Oddział w Lublinie oraz MOK deklarują wolę współpracy, która polegać będzie na realizacji wielu przedsięwzięć takich jak: pomoc w organizacji wystawy stałej oraz wystaw czasowych w Strefie Historii, prezentację dorobku Instytutu Pamięci Narodowej w siedzibie MOK Świdnik, organizację spotkań z autorami publikacji wydawanych przez IPN oraz konkursów wiedzy historycznej, współpracę przy opracowaniu materiałów edukacyjnych dla szkół, a także organizację spotkań z młodzieżą w formie prelekcji i pokazów filmowych.
Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie rozwoju Ośrodka i Strefy Historii.

Skip to content